facebook

12 sesja specjalna Rady Zarządzającej UNEP/GMEF

Podsumowanie 40-letniej działalności UNEP oraz przygotowania do konferencji Rio+20 są tematami wiodącymi 12. specjalnej sesji Rady Zarządzającej/ Globalnego Ministerialnego Forum UNEP, która rozpoczęła się 20 lutego br. w Nairobi. Polskiej delegacji podczas spotkania przewodniczy Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

W programie obrad 12. Specjalnej Sesji Rady Zarządzającej oraz Forum znalazły się konsultacje ministerialne dotyczące bieżących kwestii międzynarodowej agendy środowiskowej, przede wszystkim podsumowania 40-letniej działalności UNEP, jedynej agendy ds. środowiska systemu ONZ. Spotkanie będzie także okazją do omówienia zagadnień dotyczących przygotowań do Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się w Brazylii w czerwcu 2012 r. (Rio+20).

Ponadto przewidywane jest przyjecie budżetu i programu pracy na lata 2012-2013, a także podjęcie szeregu decyzji dotyczących bieżących kwestii politycznych z obszaru środowiska.

Podczas tegorocznej sesji 12. specjalnej sesji Rady Zarządzającej/ Globalnego Ministerialnego Forum UNEP wiceminister Beata Jaczewska wygłosi dwa przemówienia. Pierwsze poświęcone będzie zielonej gospodarce w kontekście zrównoważonego rozwoju i redukcji ubóstwa, drugie - instytucjonalnym ramom zrównoważonego rozwoju.

Konferencja Rio+20 to najważniejsze wydarzenie międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju ostatnich 20 lat. Przygotowania do niej były jednym z priorytetów resortu środowiska podczas polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. UE, jako lider w kontekście zagadnień ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w skali światowej, przykłada znaczącą wagę do organizacji tego szczytu. Stara się także, aby wynikiem nadchodzącego spotkania były m.in. „mapa drogowa w obszarze zielonej gospodarki” (złożona z konkretnych celów i działań na szczeblu międzynarodowym) i pakiet reform prowadzących do wzmocnienia międzynarodowego zarządzania środowiskiem.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami na www.recykling.pl, natomiast więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12