facebook

Aktualności - 2006 rok

"Nie trujcie" - palc mieci w domowych piecach 2006-11-13

"Nie trujcie" - palc mieci w domowych piecach

14 listopada ogoszono Dniem Czystego Powietrza. "Kochasz swoje dzieci? Nie pal mieci!" - pod takim hasem Fundacja Arka prowadzi kampani "Nie trujcie", informujc o fatalnych skutkach praktyki palenia mieci w domowy

Batyk powoli si dusi 2006-11-08

Batyk powoli si dusi

Morze nie ma czym oddycha. Najgorzej jest na zachód od wyspy Gotlandia. Szwedzi wykryli tam olbrzymi obszar cakowicie pozbawiony tlenu. Jeszcze nigdy nie obserwowano tak duego stenia siarkowodoru w wodach Morza Batycki

Biaowieski Park Narodowy chce powikszy otulin 2006-11-08

Biaowieski Park Narodowy chce powikszy otulin

Otulina to strefa ochronna w ssiedztwie granic parku narodowego. Jest tworzona po to, by zabezpiecza teren chroniony przed zewntrznymi zagroeniami, np. ze strony dziaalnoci czowieka. Obecnie otulina BPN wy

By moe powstanie may rezerwat nad Rospud, ale poza najcenniejsz cz&#28 2006-11-07

By moe powstanie may rezerwat nad Rospud, ale poza najcenniejsz cz&#28

S szanse na to, e w górnej czci Doliny Rospudy powstanie niewielki rezerwat chronicy tereny bagienne i rosnce tam rzadkie gatunki rolin. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, która doradza wojewodzie, pozytywnie za

Nadwilaskie gi wkrótce znikn 2006-11-06

Nadwilaskie gi wkrótce znikn

10 tysicy drzew, rosncych nad Wis midzy mostami Siekierkowskim i Poniatowskiego, tworzy "korytarz ekologiczny", objty sieci Natura 2000. Ten gowy las ma zim zgin - z

Harcerze Sprztali wiat w Sawnie - "Dwa zadania - jeden cel" 2006-11-03

Harcerze Sprztali wiat w Sawnie - "Dwa zadania - jeden cel"

W tym roku dziaanie Komendy Hufca ZHP im. WOP w Sawnie opierao si gównie na przygotowaniu konkursu pod nazw "Dwa zadania - jeden cel". By on skierowany do wszystkich jednoste

Mistrzostwo zielonych dróg 2006-11-02

Mistrzostwo zielonych dróg

Szlak Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie zosta zwycizc rodkowo-wschodnioeuropejskiej Nagrody Greenways 2006. W projekcie uczestniczyy: Polska, Republika Czeska, Sowacja, Wgry, Rumunia i Bugaria.

Pomómy kasztanowcom - to atwe! 2006-11-02

Pomómy kasztanowcom - to atwe!

Wystarcz grabie, chwila czasu i troch chci! A dziki temu wiosn kasztanowce mog mie znacznie lepsze warunki do ycia. Kasztanowce w Polsce zjadane s przez szrotówka kasztanowcowiaczk

Mikroorganizmy w subie rodowiska 2006-10-31

Mikroorganizmy w subie rodowiska

Za opracowanie technologii eliminacji zanieczyszcze naftowych ze rodowisk gruntowo-wodnych przy wykorzystaniu mikroflory autochtonicznej zespó z Politechniki Wrocawskiej otrzyma I nagrod w konkursie Wrocawskiej R

Sprztanie wiata w Czstochowie 2006-10-31

Sprztanie wiata w Czstochowie

W Zespole Szkó im. Bolesawa Prusa w Czstochowie od 4 lat prowadzona jest akcja zbierania opakowa plastikowych i makulatury. W roku szkolnym 2005/2006 firma odbiera

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12