facebook

 

Konkurs grantowy „Sieć dobrych pomysłów” zakończony

Zakończyła się realizacja projektów promujących oszczędność energii w ramach konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”. Dzięki środkom przekazanym przez Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A. w gminach objętych konkursem wzrosła efektywność energetyczna oraz świadomość społeczna na temat racjonalnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Konkurs „Sieć dobrych pomysłów”, inicjatywa PSE Operator S.A., której koordynatorem i partnerem społecznym jest Fundacja Nasza Ziemia rozpoczął się we wrześniu 2011 r. Do udziału w programie zostały zaproszone placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe i samorządowe oraz urzędy czterech gmin objętych konkursem tj. gmin Chęciny, Łomża, Siedlce i Ełk. Rozstrzygnięcie rywalizacji i przyznanie środków na realizację zwycięskich projektów nastąpiło w grudniu 2011 r, zaś samo wykonywanie działań przypadło na okres styczeń-maj 2012 r. W gronie laureatów znalazło się siedem jednostek, w tym pięć szkół i dwa urzędy gmin, były to: Gmina Łomża, Publiczne Gimnazjum im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, Zespół Oświatowy w Pruszynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej, Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach, Gmina Chęciny i Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach.

Działania przeprowadzone w ramach projektów łączyły ze sobą elementy edukacyjne i inwestycyjne, dzięki czemu udało się osiągnąć założone cele konkursu. Wzrost efektywności energetycznej w poszczególnych gminach osiągnięto m.in. poprzez montaż żarówek energooszczędnych, np. w budynkach Urzędów Gmin Chęciny i Łomża, lampy solarnej (przed Urzędem Gminy Łomża) oraz nowoczesnej, zużywającej 90% mniej energii od poprzedniej, pracowni komputerowej w Zespole Oświatowym w Pruszynie. Dodatkowo poskutkowało to zmniejszeniem kosztów wydatkowanych na energię w tych
gminach czy szkołach.

Szeroki zasięg działań projektowych, szacowany na ponad 20 tys. odbiorców, pozwolił na podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gmin objętych konkursem na temat potrzeby oszczędności energii elektrycznej, sposobu jej przesyłu oraz odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowe osiągnięcia konkursu wymienia Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia: „Zrealizowane projekty przyczyniły się do wzrostu aktywności nauczycieli i społeczności szkolnych, a także urzędników samorządowych w realizacji praktycznych działań na rzecz środowiska w poszczególnych gminach. Co równie ważne, stworzono i rozwinięto miejscowe sieci współpracy pomiędzy szkołami i urzędami a innymi partnerami lokalnymi. Jesteśmy zadowoleni, że poprzez konkurs grantowy organizowany wspólnie z firmą PSE Operator S.A. mogliśmy się do tego przyczynić”.

Pomysłodawcy konkursu mają nadzieję, że przeprowadzone działania posłużą innym aktywnym instytucjom i organizacjom jako przykłady dobrych praktyk dla ich własnych działań na rzecz efektywności energetycznej oraz, że rozpoczęte już w gminach pożyteczne działania będą kontynuowane. „Sieć dobrych pomysłów” to świetny przykład działania lokalnego, które pozytywnie wpływa na jakość i kondycję środowiska naturalnego naszej planety.

Więcej informacji o Konkursie:
Marta Kałużyńska
koordynator konkursu
(22) 622 5158, 512 158 326,
m.kaluzynska@naszaziemia.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12