facebook

Bądź Po Stronie Natury

Zdobądź grant, by zrealizować działania na rzecz natury! Ruszyła 6. edycja konkursu grantowego w ramach programu Po Stronie Natury.

Już po raz szósty ruszył konkurs grantowy realizowany w ramach programu Po Stronie Natury. Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i organizatorzy programów społecznych mogą ubiegać się o dofinansowanie działań ekologicznych na kwotę nawet 10 tys. złotych. W tym roku zostanie przekazanych aż 15 grantów. Organizatorami konkursu są Żywiec Zdrój S.A. i Fundacja Nasza Ziemia.

30 marca 2016 roku ruszył konkurs grantowy realizowany przez firmę Żywiec Zdrój - organizatora programu  Po Stronie Natury -, którego partnerem merytorycznym jest Fundacja Nasza Ziemia oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczo. Działanie na rzecz natury wpisane jest w misję Żywiec Zdrój. Poprzez konkurs firma chce zachęcić do aktywności proekologicznych oraz wesprzeć inicjatywy Polaków na rzecz środowiska naturalnego. Konkurs grantowy jest nieodłącznym elementem programu Po Stronie Natury, którego celem jest edukacja ekologiczna i zachęcenie do bycia po stronie natury każdego dnia dzięki codziennym, drobnym działaniom na rzecz ochrony środowiska.

Nagrodzone w ubiegłych latach inicjatywy koncentrowały się na poszerzeniu wiedzy o ochronie przyrody wśród społeczeństwa oraz kształtowaniu postaw i świadomości ekologicznej. Zwycięzcami konkursu były instytucje oświatowe i organizacje pozarządowe, a ich projekty koncentrowały się m. in. na edukacji społeczeństwa na temat działania ekosystemów i uslug ekosystemowych różnych organizmów (projekt „Grzyby – życie ukryte w drzewie”), rozwijaniu wrażliwości na problemy środowiska naturalnego wśród najmłodszych („Beskidy to jest nasze miejsce na Ziemi”), czy podejmowaniu problemu ochrony gatunkowej – np. nietoperzy na terenie Żywiecczyzny („Za Gackiem po górach”).

W tym roku zgłoszenia nadsyłać można w dwóch kategoriach:

„Zaproś naturę do siebie” – działania o charakterze projektów badawczych, nauki przez doświadczenie, obserwacji przyrody.
„Małe formy ochrony przyrody” – działania na rzecz poszanowania środowiska, czynności
i inwestycje służące ochronie przyrody na co dzień, w tym odpowiedzialna turystyka, w każdej, nawet niewielkiej skali działania.

Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2016r. Następnie pod koniec czerwca jury wyłoni i ogłosi laureatów konkursu, którzy do kwietnia 2017 roku będą mogli zrealizować projekty.

- Konkurs grantowy jest niezwykle ważnym elementem uzupełniającym działania edukacyjne w ramach programu Po Stronie Natury – mówi Sławomir Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia, koordynującej konkurs. - Celem konkursu grantowego jest wspieranie lokalnych działań przekonujących społeczność do podejmowania inicjatyw ekologicznych, w myśl, że razem możemy zrobić znacznie więcej dla środowiska naturalnego.

Konkurs to doskonała okazja dla placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, samorządów czy organizatorów programów społecznych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na wysokość 5 lub nawet 10 tys. złotych. Regulamin tegorocznego konkursu grantowego oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie programu Po Stronie Natury (https://www.postronienatury.pl/konkursgrantowy/) oraz Fundacji Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl), w zakładce „Programy”.

 
 

O Żywiec Zdrój – ORGANIZATORZE PROGRAMU:

Firma Żywiec Zdrój jest liderem na polskim rynku wody butelkowanej[1]. Wieloletnia tradycja i ogromne doświadczenie sprawiły, że Żywiec Zdrój stał się dla konsumentów synonimem jakości, którą gwarantują najwyższe standardy wydobycia i butelkowania. Firma od lat konsekwentnie rozwija swoją ofertę wprowadzając napoje, będące połączeniem najwyższej jakości wody ze smakiem owoców. Czerpiąc ze źródeł, Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba o środowisko naturalne, przyjazne miejsce pracy i wsparcie społeczności lokalnych. Realizuje też inicjatywy o charakterze edukacyjnym, takie jak: „Mamo, Tato, wolę wodę” czy „Woda na Start”, których celem jest poprawa wiedzy oraz zmiana postaw, zachowań i nawyków związanych z nawodnieniem i dietą. Od 2009 roku prowadzi również program „Po Stronie Natury”, który odzwierciedla stosunek firmy do natury.

[1]  Źródło: Żywiec Zdrój S.A.za Nielsen, Żywiec Zdrój S.A. osiągnął najwyższy udział równy 29,3% w kategorii wody butelkowanej (z uwzględnieniem tzw. wód smakowych) w rynku Cała Polska (jako suma rynków Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Sklepy spożywcze i winno-cukiernicze, Stacje Benzynowe), Panel Handlu Detalicznego, udziały wartościowe w okresie I-XII 2015

PARTNERZY PROGRAMU:

O Fundacji Nasza Ziemia:

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego - edukację ekologiczną. Została założona w 1994 roku  przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania pomagające dbać środowisko naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, „Kluby Naszej Ziemi”, „Czysta Gmina”. Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana „Złotym Liściem” Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono” oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej: www.naszaziemia.pl

O Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest największym, polskim stowarzyszeniem skupiającym  ponad 65000 turystów oraz krajoznawców.  Rozwija turystykę kwalifikowaną (głównie pieszą, górską, narciarską, rowerową i żeglarską), promuje krajoznawstwo, szkoli kadry turystyczne, prowadzi ponad 100 obiektów noclegowych o różnym standardzie, służących turystyce aktywnej oraz opiekuje się siecią ponad  60000 km  szlaków turystycznych. Wspiera i popularyzuje ochronę przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego. Uczestniczy w regionalnych inicjatywach mających na celu rozwój różnych form turystyki.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12