facebook

Braki w śmieciach. Zdaniem ZMP ustawa zawiera błędy i wątpliwe przepisy

Miasta skarżą się na braki ustawy śmieciowej i proszą rząd o wypracowanie sposobu postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, które pojawią się w początkowym okresie wdrażania reformy.

W przyjętym 17 maja i przekazanym rządowi stanowisku Związek Miast Polskich alarmuje, że mimo uchwalonej 25 stycznia 2013 r. nowelizacji ustawa o utrzymaniu czystości i porządku „nadal zawiera przepisy kontrowersyjne i błędy, które utrudniają jej wdrożenie i wymagają szybkich korekt”.

Zdaniem samorządów wprowadzone zmiany w stanie prawnym oznaczają objęcie systemem opłat „śmieciowych” nie tylko odbioru odpadów komunalnych z miejsc ich wytworzenia, ale także ich zagospodarowania. W ocenie ZMP dla obywateli oznacza to najczęściej wzrost kosztów po przejęciu zadania przez gminy, co dodatkowo utrudnia wdrożenie ustawy.

Miasta zwracają też uwagę na zbyt krótki czas, jaki otrzymały na przeprowadzenie systemowych zmian w tak wrażliwej społecznie, komunalnej usłudze publicznej. ZMP przypomina, że akty wykonawcze, niezbędne do wdrożenia ustawy, wydano w okresie od marca 2012 do stycznia 2013 roku, a wojewódzkie plany gospodarki odpadami powstały w większości w drugiej połowie 2012 roku.

ZMP skarży się też na brak wsparcia ze strony państwa przy wdrażaniu reformy, w tym zwłaszcza na brak ogólnopolskiej akcji informacyjnej, którą ich zdaniem powinien przeprowadzić rząd za środki unijne.

Według miast powyższe fakty oraz okoliczności towarzyszące (sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, spodziewane sprawy sądowe), tworzą sytuację, która może spowodować poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze.

"Dlatego wzywamy rząd do szybkiego (wspólnie z organizacjami samorządowymi, w ramach Komisji Wspólnej Rządu i ST) wypracowania sposobu postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, które w początkowym okresie wdrażania ustawy będą występować nader często, ale ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego” - apeluje w stanowisku ZMP.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12