facebook

 

Dobiega końca międzynarodowa konferencja klimatyczna COP21 w Paryżu.

 

Dobiega końca międzynarodowa konferencja klimatyczna COP21 w Paryżu. Jutro ma zostać sfinalizowane globalne porozumienie. Polska delegacja od dwóch tygodni aktywnie uczestniczy w negocjacjach, promując nasze osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania energii geotermalnej i zrównoważonego leśnictwa.

W pierwszych dniach konferencji, podczas tzw. Dnia Liderów (Leaders Day), Premier Beata Szydło podkreśliła wkład Polski w kształtowanie systemu ochrony klimatu, wskazując, że jako jedyne państwo na świecie trzy razy przewodniczyliśmy obradom międzynarodowej społeczności w negocjacjach klimatycznych.

Szefowa rządu poinformowała też, że Polska do 2020 r. jest gotowa wyasygnować kwotę 8 mln dolarów, aby wesprzeć m.in. Zielony Fundusz Klimatyczny w jego działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu i redukcji emisji. Zaapelowała do wszystkich państw o włączenie się do grupy donatorów pomocy klimatycznej.

Podczas konferencji minister środowiska prof. Jan Szyszko w imieniu Polski podpisał się pod deklaracją dotyczącą francuskiej inicjatywy pn. „4 na 1000: gleby dla bezpieczeństwa żywnościowego i klimatu”. Sygnatariusze deklaracji zgodzili się na podjęcie działań na rzecz wychwytywania dwutlenku węgla przez gleby i promocję takich metod uprawy, które te działania wspierają.

W ramach szczytu w Paryżu Polska zorganizowała dwa wydarzenia towarzyszące (side events) – jedno poświęcone nowoczesnym technologiom w zakresie odnawialnych źródeł energii i leśnictwa, a drugie – czystym technologiom węglowym.

W trakcie konferencji minister Szyszko wraz z polską delegacją odbył szereg spotkań bilateralnych, m.in. z przedstawicielami Niemiec, Rosji, państw Grupy Wyszehradzkiej, Ekwadoru i Arabii Saudyjskiej, a także z luksemburską prezydencją w Radzie UE i unijnym komisarzem ds. klimatu Miguelem Ariasem Cañete.

Silna pozycja Polski w negocjacjach sprawiła, że prof. Jan Szyszko został zaproszony przez Prezydenta COP21 Laurenta Fabiusa do ścisłego grona liderów konsultujących przekazany w środę wszystkim delegacjom projekt końcowego porozumienia klimatycznego.

Obecnie kraje ONZ, w tym Polska, dokonują ostatecznej redakcji tekstu porozumienia, ewentualne sporne kwestie będą rozstrzygane dziś i jutro podczas negocjacji z udziałem ministrów i szefów delegacji. Prezydent COP21 Laurent Fabius zadeklarował, że ostateczny tekst porozumienia powinien być gotowy najpóźniej 11 grudnia wieczorem.

źródło: www.mos.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12