facebook

 

Informacja Ministra Środowiska

Informacja przed 21. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu.

Jedynie solidarne wysiłki wszystkich państw, zgodne z suwerennie określonymi przez nie celami i działaniami, mogą zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza najbiedniejszym krajom, i zagwarantować bezpieczeństwo obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców naszej planety.

Nowe porozumienie klimatyczne, które ma zostać sfinalizowane w Paryżu, musi zapewnić ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na takim poziomie, aby nie przekroczyć globalnego wzrostu temperatury na powierzchni planety o 2 stopnie. Jest to główny cel konwencji klimatycznej. Aby go osiągnąć, potrzebny jest udział w porozumieniu wszystkich państw, zwłaszcza największych gospodarek światowych. Jednostronne działania pojedynczych krajów lub nawet ich grup nie uchronią przed wzrostem emisji dwutlenku węgla i związanymi z nim nieodwracalnymi szkodami środowiskowymi.

Polska, tak jak i inne państwa, powinna mieć jednak zapewnione prawo do suwerennego określenia najbardziej korzystnych i efektywnych działań zmierzających do ochrony klimatu oraz do określania własnej ścieżki rozwoju.

Dzięki transformacji gospodarczej i politycznej po 1989 r. zdołaliśmy obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 30%, jednocześnie odnotowując ponaddwukrotny wzrost PKB. Nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą być wzorem dla innych krajów i pokazują wyraźnie, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony, bez naruszania interesów gospodarczych kraju i z uwzględnieniem jego uwarunkowań i możliwości.

Podczas COP21 w Paryżu będziemy zabiegać o uznanie różnych form ograniczania emisji dwutlenku węgla, w tym zalesiania, za równoprawne z redukcją spalania paliw kopalnych sposoby zmniejszania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.

***

Przewodniczącym polskiej delegacji, właściwym do prowadzenia negocjacji, będzie Minister Środowiska. W skład zespołu negocjacyjnego wchodzą przedstawiciele: Ministra Środowiska, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Ministra Energetyki oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

źródło: www.mos.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12