Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 facebook Strona Miry

Jajko pene wartoci

Kura to jedno z najczciej wykorzystywanych zwierzt w przemyle. W Polsce hoduje si 55 milionw kur niosek. Od 2012 roku musz by w klatkach bardziej przystosowanych do ich naturalnych potrzeb ni dotychczas. Wci jednak istnieje kilka rodzajw hodowli kur niosek, mniej i bardziej humanitarnych, dlatego Klub Gaja zachca konsumentw do poszanowania praw zwierzt i kupowania jaj z numerem 0. To gwarancja, e dobrostan kur, ktre zniosy te jajka zosta maksymalnie uwzgldniony w hodowli ekologicznej.

Jajko, symbolizujce nowe ycie, jest niezbdne na witecznym stole. Zachcamy by byo to jajko z numerem 0, co oznacza, e pochodzi od kury trzymanej w warunkach naturalnych, ze swobodnym wyjciem na zewntrz (chw ekologiczny). Jej nono nie jest stymulowana sztucznie, ma zrnicowany pokarm, od zboowego, po ten, ktry znajduje w naturze. W takiej hodowli na metr kwadratowy moe znajdowa si maksymalnie sze kur. Koszty rodowiskowe tego typu chowu s o wiele mniejsze ni te, z ktrymi mamy do czynienia na fermach przemysowych (odpady, zanieczyszczenia, sztuczne rodki podawane zwierztom, martwe sztuki).

Mimo to, 60 procent polskiego rynku jaj pochodzi od kur z chowu klatkowego (jaja z nr 3), gdzie ptaki nie maj dostpu do wolnego wybiegu, na metr kwadratowy powierzchni przypada 20 kur, karmione s mieszkankami sztucznego biaka, a nawet hormonami, ktre powoduj zwikszenie nienoci. Dlatego Klub Gaja zachca konsumentw do wiadomych zakupw i poszanowania praw zwierzt. Kupujc jajka mona uwzgldnia dobrostan zwierzt! Jaja oznaczone s cyframi, i tak: 0 oznacza produkcj ekologiczn, 1 - chw wolno wybiegowy, 2 - chw cikowy, a 3 - chw klatkowy.

Od 2012 r. zgodnie z przepisami Unii Europejskiej klatki, w ktrych trzymane s kury (jajka z nr 3) musz by wiksze, wyposaone w poido, grzd i drapaki. Obecnie w UE na 290 mln sztuk kur, ponad 50 mln jest jednak w klatkach niedostosowanych do unijnych wymogw. W Polsce problem ten dotyczy 4 mln kur.

Klub Gaja, jako pierwszy w Polsce (2005 r.) podj szerok akcj informacyjn dot. ferm kurzych i oznakowa jaj odpowiadajcych warunkom, w ktrych trzymane s zwierzta. Pionierskim przedsiwziciem by polsko - czesko – sowacko – wgierski projekt badawczy nt. sprzeday jaj w duych sieciach handlowych we wszystkich czterech krajach, zakoczony raportem Kupuj jajka z gow (http://archiwum.klubgaja.pl/_pliki/klubgaja-jajka-pl.pdf). W 2012 r. w wyniku dziaa wielu europejskich organizacji pro zwierzcych, w tym Eurogrup for Animals, do ktrego nalea Klub Gaja, Unia Europejska znowelizowaa przepisy dotyczce hodowli kur niosek, nakadajc na przedsibiorcw wymg wikszych i lepiej wyposaonych klatek.

Z okazji zbliajcych si wit, niezmiennie yczymy Pastwu wszystkiego najlepszego i najzdrowszego… JAK JAJKO i przesyamy nasze tradycyjne yczenia od Kury Nioski

Bd ludzki
Dokonujc wyboru w sklepie moesz mi pomc. Mog siedzie zamknita, nie zna soca, trawy, grudek ziemi, piasku. Wok mnie, stoczone s inne podobne do mnie stworzenia. Skorupki naszych jajek oznaczone s numerem 3.

Bd wraliwy
Moesz poprawi mj stan ycia, kupujc jajka nr 2. To hodowla cikowa. Jestemy zamknite lecz w duej hali. Moemy wic zaspokaja niektre nasze naturalne potrzeby. Wci jednak nie widzimy soca i zieleni.

Bd hojny
Jajka od kur szczliwszych s drosze i warto zapaci tak cen. To najlepszy sposb poparcia dla hodowcw kur trzymanych na wolnym wybiegu lub w hodowli ekologicznej. Skorupki naszych jajek maj numery 0 lub 1.

Bd szczliwy
Tym szczciem moesz dzieli si ze wszystkim na Ziemi. Dla ludzi jajko to symbol nowego ycia, wszechwiata, Soca, Ziemi, si yciowych, podnoci, odrodzenia i… mioci. Dla zwierzt w jajku zamknite jest ich potomstwo. To take Twoja przyszo.

 rdo: Klub Gaja

Wicej o zrwnowaonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o rodowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Wicej na temat ochrony biornorodnoci, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwikszania efektywnoci energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrwnowaonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualnoci

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12