facebook

Jajko pełne wartości

Kura to jedno z najczęściej wykorzystywanych zwierząt w przemyśle. W Polsce hoduje się 55 milionów kur niosek. Od 2012 roku muszą być w klatkach bardziej przystosowanych do ich naturalnych potrzeb niż dotychczas. Wciąż jednak istnieje kilka rodzajów hodowli kur niosek, mniej i bardziej humanitarnych, dlatego Klub Gaja zachęca konsumentów do poszanowania praw zwierząt i kupowania jaj z numerem 0. To gwarancja, że dobrostan kur, które zniosły te jajka został maksymalnie uwzględniony w hodowli ekologicznej.

Jajko, symbolizujące nowe życie, jest niezbędne na świątecznym stole. Zachęcamy by było to jajko z numerem 0, co oznacza, że pochodzi od kury trzymanej w warunkach naturalnych, ze swobodnym wyjściem na zewnątrz (chów ekologiczny). Jej nośność nie jest stymulowana sztucznie, ma zróżnicowany pokarm, od zbożowego, po ten, który znajduje w naturze. W takiej hodowli na metr kwadratowy może znajdować się maksymalnie sześć kur. Koszty środowiskowe tego typu chowu są o wiele mniejsze niż te, z którymi mamy do czynienia na fermach przemysłowych (odpady, zanieczyszczenia, sztuczne środki podawane zwierzętom, martwe sztuki).

Mimo to, 60 procent polskiego rynku jaj pochodzi od kur z chowu klatkowego (jaja z nr 3), gdzie ptaki nie mają dostępu do wolnego wybiegu, na metr kwadratowy powierzchni przypada 20 kur, karmione są mieszkankami sztucznego białka, a nawet hormonami, które powodują zwiększenie nieśności. Dlatego Klub Gaja zachęca konsumentów do świadomych zakupów i poszanowania praw zwierząt. Kupując jajka można uwzględniać dobrostan zwierząt! Jaja oznaczone są cyframi, i tak: 0 oznacza produkcję ekologiczną, 1 - chów wolno wybiegowy, 2 - chów ściółkowy, a 3 - chów klatkowy.

Od 2012 r. zgodnie z przepisami Unii Europejskiej klatki, w których trzymane są kury (jajka z nr 3) muszą być większe, wyposażone w poidło, grzędę i drapaki. Obecnie w UE na 290 mln sztuk kur, ponad 50 mln jest jednak w klatkach niedostosowanych do unijnych wymogów. W Polsce problem ten dotyczy 4 mln kur.

Klub Gaja, jako pierwszy w Polsce (2005 r.) podjął szeroką akcję informacyjną dot. ferm kurzych i oznakowań jaj odpowiadających warunkom, w których trzymane są zwierzęta. Pionierskim przedsięwzięciem był polsko - czesko – słowacko – węgierski projekt badawczy nt. sprzedaży jaj w dużych sieciach handlowych we wszystkich czterech krajach, zakończony raportem Kupuj jajka z głową (http://archiwum.klubgaja.pl/_pliki/klubgaja-jajka-pl.pdf). W 2012 r. w wyniku działań wielu europejskich organizacji pro zwierzęcych, w tym Eurogrup for Animals, do którego należał Klub Gaja, Unia Europejska znowelizowała przepisy dotyczące hodowli kur niosek, nakładając na przedsiębiorców wymóg większych i lepiej wyposażonych klatek.

Z okazji zbliżających się Świąt, niezmiennie życzymy Państwu wszystkiego najlepszego i najzdrowszego… JAK JAJKO i przesyłamy nasze tradycyjne życzenia od Kury Nioski

Bądź ludzki
Dokonując wyboru w sklepie możesz mi pomóc. Mogę siedzieć zamknięta, nie znać słońca, trawy, grudek ziemi, piasku. Wokół mnie, stłoczone są inne podobne do mnie stworzenia. Skorupki naszych jajek oznaczone są numerem 3.

Bądź wrażliwy
Możesz poprawić mój stan życia, kupując jajka nr 2. To hodowla ściółkowa. Jesteśmy zamknięte lecz w dużej hali. Możemy więc zaspokajać niektóre nasze naturalne potrzeby. Wciąż jednak nie widzimy słońca i zieleni.

Bądź hojny
Jajka od kur szczęśliwszych są droższe i warto zapłacić taką cenę. To najlepszy sposób poparcia dla hodowców kur trzymanych na wolnym wybiegu lub w hodowli ekologicznej. Skorupki naszych jajek mają numery 0 lub 1.

Bądź szczęśliwy
Tym szczęściem możesz dzielić się ze wszystkim na Ziemi. Dla ludzi jajko to symbol nowego życia, wszechświata, Słońca, Ziemi, sił życiowych, płodności, odrodzenia i… miłości. Dla zwierząt w jajku zamknięte jest ich potomstwo. To także Twoja przyszłość.

 Źródło: Klub Gaja

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12