facebook

 

Jeszcze żywy KARP z Klubem Gaja

W imieniu Klubu Gaja namawiamy do wyrażania swojego sprzeciwu wobec niehumaniternemu traktowaniu karpi podczas transportu, sprzedaży i uboju.

Dnia 9. grudnia 2015r. w ramach kampanii społecznej „Jeszcze żywy KARP” Klub Gaja organizuje w godzinach 12.00 – 13.30 przy pomniku Partyzanta w rejonie Ronda de’ Gaulle’a w Warszawie happening „Życzenia od karpia”. Każdy będzie mógł się podpisać pod apelem do Pana Prezydenta, Pani Premier, Pana Marszałka Sejmu, Pana Marszałka Senatu, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o przestrzeganie istniejących przepisów prawa dotyczących ochrony karpi podczas transportu, sprzedaży i uboju.

Wielkie kartki – karpie, podpisane przez mieszkańców Warszawy wraz z listami intencyjnymi przekażemy odpowiednim organom administracji państwowej.

W tym roku apelujemy również do wszystkich osób wrażliwych na los zwierząt. Jeżeli nie zgadzacie się na kontynuowanie PRL-owskiego zwyczaju, wesprzyjcie nasze działania – wyślijcie e-mail do Rządu RP oraz Głównego Lekarza Weterynarii obligujący do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt dotyczących sprzedaży, transportu i uboju karpi. Treść listu znajdziecie tutaj >>>

Trwająca akcja mailingowa została szybko rozprzestrzeniona w mediach społecznościowych.  Informacja w ciągu kilku dni dotarła do ponad 160 tys. osóbi liczba osób zaangażowanych stale rośnie. Jest nas bardzo dużo i ciągle wzrasta liczba tych, którzy nie zgadzają się na zadawanie cierpienia zwierzętom, które nie mogą nawet zawyć z bólu – mówi Jacek Bożek, prezes i założyciel Klubu Gaja.

Co roku, w okresie przedświątecznym Klub Gaja przypomina Polkom i Polakom, że karpie - masowo i żywcem sprzedawane w naszym kraju przed świętami Bożego Narodzenia - są objęte ustawą o ochronie zwierząt, bo tak jak inne kręgowce odczuwają ból, strach i stres. Przypadki niehumanitarnego traktowania karpi (np. pakowanie żywych do foli, przetrzymywanie w małych pojemnikach, okaleczanie, zabijanie przez niewykwalifikowane osoby) mogą być zgłaszane m.in. na policję. Prawo polskie chroni karpie i inne ryby przed bezmyślnością i okrucieństwem, ale w praktyce zwycięża przyzwyczajenie i niewiedza, w jaki sposób należy traktować żywe ryby.

Zmiana społeczna to długofalowy proces, dlatego Klub Gaja przy wsparciu wielu osób i instytucji konsekwentnie, co roku zwraca uwagę opinii publicznej na niepotrzebne cierpienie karpi w okresie przedświątecznym, zachęca konsumentów do świadomych wyborów, a w tegorocznej odsłonie domaga się egzekwowania istniejących przepisów prawa!

Więcej o kampanii na www.jeszczezywywkarp.pl Ze strony można pobrać nieodpłatnie materiały kampanii: kartki, ulotki, banery, filmy, plakaty, zdjęcia.

źródlo: informacja organizatora

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12