facebook

 

Konkurs „Sieć dobrych pomysłów” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością podajemy do wiadomości wyniki obrad Jury konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”, które wyłoniło najlepsze projekty promujące racjonalne wykorzystanie energii i zwiększające efektywność energetyczną, nadesłane z czterech gmin biorących udział w konkursie: gminy Łomża, Siedlce, Ełk orz miasta i gminy Chęciny.

W Jury konkursowym zasiadło pięć osób, w tym jeden przedstawiciel PSE Operatora, inicjatora konkursu, dwóch przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia, patrona społecznego i koordynatora konkursu oraz reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, patrona honorowego konkursu i Fundacji Promocji Gmin Polskich.

Do konkursu zostało nadesłanych łącznie 20 projektów, z czego trzy nie spełniły wymogów formalnych (zabrakło niezbędnych załączników). Wybierając zwycięskie projekty, Jury zwracało uwagę na zgodność działań z celem konkursu oraz ich oryginalność, skalę podejmowanych przedsięwzięć, planowane efekty, w tym efekty medialne oraz długofalowość działań.

A oto laureaci konkursu:

1. Gmina Łomża
2. Publiczne Gimnazjum im. Rodziny Lutosławskich w  Łomży
3. Zespół Oświatowy w Pruszynie
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej  
5. Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach
6. Gmina Chęciny
7. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach

Autorom projektów oraz zwycięskim placówkom i instytucjom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji powziętych zamierzeń! Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu za pracę i entuzjazm włożone w tworzenie projektów.

Jury w trakcie obrad.

Obrady zakończone!

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12