facebook

Lasy pełne zwierza

Portal Lasów Państwowych informuje, że leśnicy z Krosna policzyli dzikie zwierzęta żyjące w tamtejszych lasach. – Podkarpackie lasy są pełne zwierząt – mówią pracownicy Lasów Państwowych.

Z niedawno przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że mimo pewnych wahań, liczebności poszczególnych gatunków jest stabilna. Na terenie lasów podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie żyje m.in. 10,2 tys. jeleni, 36,7 tys. saren, 9,4 tys. dzików oraz 270 łosi. Tych ostatnich tylko w ciągu jednego roku przybyło 70. Stada żubrów wzrosły do 270 sztuk, powoli odbudowując swoją liczebność po odstrzałach związanych z likwidacją chorych osobników. Wciąż przybywa bobrów, których jeszcze w 2004 r. było 2,1 tys., trzy lata temu 5,3 tys., w ubiegłym roku - 8,8 tys., a obecnie już – 9,6 tys.

W lasach Podkarpacia żyją również duże drapieżniki, m.in. 170 niedźwiedzi, 500 wilków, 240 rysi i 170 żbików. Dość licznie występują mniejsze drapieżniki: kuny - 5,4 tys., borsuki - 2,5 tys. i tchórze - 2,9 tys.

Doliczono się też 20,4 tys. bażantów, czyli o ponad 2 tys. więcej niż w 2012 r. i 13 tys. zajęcy (wzrost o 400 szt.).

Natomiast od ubiegłego roku z 10,3 tys. do 9,5 tys. spadła liczebność lisów. Topnieje także populacja kuropatw, których stan szacuje się na 8,9 tys. (rok temu 9,4 tys.).

- Lasy podkarpackie to jedna z najważniejszych krajowych ostoi dzikiej zwierzyny, zwłaszcza chronionych drapieżników, które występują tu w pełnej gamie łącznie z niedźwiedziem, wilkiem, rysiem i żbikiem – mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Z tego powodu bardzo ważne jest godzenie gospodarki łowieckiej z celami ochrony przyrody, czego znakomitymi przykładami są działania, prowadzone przez nasze nadleśnictwa

 

Źródło: lasy.gov.pl, Edward Marszałek, Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2021 1

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12