facebook

Posiedzenie Rady Koalicji Edukacji Ekologicznej

W dniu 7 XII 2005 odbyło się w siedzibie Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie posiedzenie Rady Koalicji Edukacji Ekologicznej.

Rada wybrała na nową kadencję Przewodniczacą - Mirę Stanisławską Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia  i Wiceprzewodniczącego - Piotra Szajrycha, Prezesa Rekopol Organizacji Odzysku SA..

Wybrane zostało również Prezydium Koalicji Edukacji Ekologicznej, które od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 będą tworzyć: Michał Korkozowicz, Prezes Organizacji Odzysku REBA , Michał Dąbrowski, Prezes Organizacji Odzysku EKO-PUNKT , Krzysztof Kawczyński, Dyrektor Organizacji Odzysku POLSKI SYSTEM RECYKLINGU , Dominik Dobrowolski, Wiceprezes i Sławomir Brzózek, Dyrektor Fundacji Nasza Ziemia.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12