facebook

Sprzątanie świata w Zdunach

Cała akcja poprzedzona była zajęciami edukacyjnymi na temat: „Szkodliwość tworzyw sztucznych dla środowiska” ...Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Tematem tegorocznej akcji jest selektywna zbiórka odpadów - jej wprowadzanie w naszych domach, miejscach pracy, gminach... Zachęcamy też do likwidowania dzikich wysypisk. Ale przede wszystkim przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas maja wpływ na środowisko!Cała akcja poprzedzona była zajęciami edukacyjnymi na temat: Szkodliwość tworzyw sztucznych dla środowiska , została również wykonana gazetka tematyczna w gabinecie biologicznym pod hasłem: „Recykling oraz utylizacja ich znaczenie” a także wystawa w korytarzu szkoły na temat : "Rodzaje oznakowań na opakowaniach". W dniach od 15 do 17 września Gimnazjum w Zdunach pod kierunkiem Szkolnego koła PCK uczestniczyło w Akcji segregowania odpadów. W przedsięwzięciu wzięło udział 110 uczniów: z poszczególnych klas: Ia z pania H. Bachorz , Ib z Pania M. Piotrowską , IIc z Panem j. Wilkiem oraz uczniowie koła ekologicznego z opiekunem Panie H. Malec a także organizatorzy tutejszej akcji uczniowie szkolnego koła PCK z opiekunem Pania Monika Miśkiewicz – Żyto. Zbieraliśmy śmieci w całej gminie po czym dokonywaliśmy segregacji do odpowiednich pojemników przygotowanych wcześniej przez Urząd Miasta i Gminy w Zdunach.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12