facebook

Vattenfall „Przyjacielem Ziemi 2006”

Od sześciu lat Fundacja przyznaje honorowy tytuł oraz statuetkę „Przyjaciela Ziemi”. Tytuł otrzymuje zawsze tylko jedna instytucja lub firma, która w sposób wyjątkowy zaangażowała się w pracę Fundacji i pomogła zrealizować jej misję – jaką jest zachowanie skarbów Ziemi dla dobra ludzi i środowiska.

Tytuł „Przyjaciela Ziemi” w roku 2006 uzyskuje koncern Vattenfall Poland AB SA.
Koncern energetyczny Vattenfall zapewnia elektryczność i ciepło milionom klientów w Europie. Działa w Skandynawii, Polsce i Niemczech, jest największym producentem ciepła na kontynencie. W Polsce firma jest obecna głównie na Śląsku i w Warszawie, gdzie angażuje się w liczne projekty związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska i rozwoju lokalnego.

Koncern od roku 1995 jest Głównym Darczyńcą Kampanii „Sprzątanie świata - Polska”, angażującej każdorazowo ponad milion akcjonariuszy w Polsce.

Jednym z celów strategicznych Vattenfall jest zasłużenie na miano firmy najbardziej przyjaznej środowisku. Stale pracuje nad coraz nowszymi i efektywniejszymi rozwiązaniami energetycznymi, m.in. nad unikalną technologią bezemisyjnego spalania węgla. Warto wspomnieć, że w efekcie inwestycji poczynionych w elektrociepłowniach w Warszawie zredukowano ogólną emisję pyłów o blisko 90 proc., i  znacznie zmniejszono także emisję tlenków azotu i dwutlenku siarki. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy mogą oddychać czystszym powietrzem, a emisje z Elektrociepłowni są znacznie poniżej obecnych wymagań polskich norm.

Wspierając rozwój lokalny i edukację, a także inwestując w ochronę środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, Vattenfall przyczynia się do poprawy warunków życia i stwarza nowe możliwości dla klientów i partnerów.

getfile.php?id=925
Statuetkę „Przyjaciela Ziemi” z rąk Dominika Dobrowolskiego, Wiceprezesa Fundacji Nasza Ziemia odbiera Wiceprezes spółki Vattenfall Poland AB SA, Piotr Kędzierski.

getfile.php?id=926

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12