facebook

Zapraszamy do Bazy Lepszych Praktyk

Fundacja Nasza Ziemia i Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zachęcają organizacje zajmujące się edukacją dla zrównoważonego rozwoju/ edukacją ekologiczną do zamieszczania opisów swoich projektów na łamach internetowej Bazy Lepszych Praktyk Edukacyjnych.

 

Baza służy popularyzacji modelowych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, a osoby zainteresowane jej współtworzeniem mogą samodzielnie publikować informacje po uprzednim zalogowaniu się i otrzymaniu uprawnień redaktora.

 

Zamieszczane opisy pogrupowane są w działy tematyczne, np. ochrona klimatu, gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności, a przeszukiwanie zasobów możliwe jest poprzez wybór różnych kryteriów: typ odbiorców (młodzież, dzieci, dorośli) czy też zasięg geograficzny (np. woj. dolnośląskie).
Wśród przybliżonych w Bazie opisów projektów dotyczących racjonalnej gospodarki odpadami są np.:

 

    * „Cała prawda o odpadach” (Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”),
    * „Rady na bioodpady” (Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”),
    * „Co każdy ze śmieciami ROBIĆ powinien” (Wydawnictwo „Zielone Brygady”/ Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych),
    * „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - segregacja odpadów” (Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych).

 


Zapraszamy do korzystania z zasobów Bazy Lepszych Praktyk Edukacyjnych, jak i do samodzielnej publikacji informacji!
Adres portalu: www.edukacja.ekoprojekty.pl


Baza jest elementem szerszego projektu zatytułowanego „Sieć Zielonych Inspiracji – wspieranie lokalnych inicjatyw organizacji pozarządowych, służących edukacji dla zrównoważonego rozwoju”, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12