facebook

197 mln euro na inwestycje w ochronie środowiska

Jak poinformował rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej, 197 mln euro (763 mln zł) ma zostać przekazanych na inwestycje związane z ochroną środowiska w latach 2007-2008. 49 mlneuro z tej kwoty ma pochodzić z NFOŚiGW, z sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).

Do końca 2006 roku zawarto 249 umów na łączną kwotę dofinansowania 741,5 mln zł, w najlbliższym czasie dojdzie do podpisania dwóch kolejnych umów na łączna kwotę ok. 30 mln zł.

W 2007 roku Komisja Europejska przekazała na konto Narodowego Banku Polskiego 82,1 mln euro, podczas gdy w całym 2006 roku byo to 147,7 mln euro. Łącznie od 2002 roku Komisja przekazała 516,8 mln euro.

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12