Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 facebook Strona Miry

Jak w Korczewie radzą sobie z śmieciami przy drodze

15 maja odbyło się w Pałacu w Korczewie spotkanie w sprawie zachowania porządku przy trasie Siedlce-Korczew. Na spotkanie przybyło większość z zaproszonych gości, co utwierdziło nas w przekonaniu, że nasza inicjatywa była potrzebna.

Na spotkanie przybyli:

Niestety na spotkaniu zabrakło przedstawicieli gmin: Mordy i Suchożebry oraz przedstawicieli wsi należących do tych gmin, a leżących przy trasie Siedlce-Korczew.

Po przywitaniu gości przez właścicielkę Pałacu w Korczewie Panią Beatę Harris, Wójt Gminy Korczew przedstawił powody, jakimi kierowali się organizatorzy (Gmina Korczew i Fundacja „Pałac w Korczewie”) inicjując to spotkanie. Następnie odbyła się prezentacja pokazująca, jak wyglądała droga, a w zasadzie śmieci przy niej, na początku kwietnia br.

Następnie Dyrektor Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Pani Dorota Starczewska opowiedziała z własnych doświadczeń jak NPK prowadzi akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół oraz jakie mimo starań są tego efekty.

W kolejnym wystąpieniu Pan Janusz Żuk- Prezes Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z Łosic zaprezentował regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami oraz sprzątania nieruchomości, a także jakie zagrożenia stwarzają niektóre rodzaje odpadów.

Jako ostatnia wystąpiła Dyrektor Siedleckiego biura WFOŚiGW Pani Mira Płocka mówiąc o możliwościach współfinansowania akcji informacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW.

Po zakończeniu zaplanowanych wystąpień rozpoczęła się dyskusja na temat śmieci. Przedstawiciele Samorządów Gminnych opowiedzieli jak sprawa gospodarki śmieciami wygląda na ich terenie, jak próbują sobie radzić z segregacją odpadów, itp.

Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że akcję trzeba rozdzielić na dwa etapy:

  1. posprzątanie istniejących śmieci
  2. edukacja mieszkańców

Pan Wiesław Mazur- zastępca kierownika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach poinformował, że Starostwo Powiatowe nie jest w stanie utrzymać porządku na drogach i w pasach drogowych będących ich własnością ponieważ ma za mało ludzi do pracy. Wobec tego samorządy Gminne oraz przedstawiciele wsi zadeklarowały chęć posprzątania poboczy leżących na ich terenie, ale oczekują od Starostwa dostarczenia worków i zabrania odpadów na koszt Starostwa. Pan Mazur zadeklarował przekazanie jakiejś ilości worków, ale bez konsultacji ze Starostą nie mógł podać konkretnej liczby, ani tego czy odpady zostaną wywiezione na koszt zarządcy drogi. Temat ten na być uzgadniany przez Wójtów indywidualnie ze Starostą w najbliższych dniach. W związku z tym nie została wyznaczona jakaś konkretna data sprzątnięcia śmieci. W każdej gminie ma to być ustalane indywidualnie.

W ciągu najbliższych tygodni wszystkie gminy złożą także wnioski do WFOŚiGW o dotację na kampanię informacyjną. Pani Mira Płocka podsunęła zebranym również pomysł, o możliwości sfinansowania przez WFOŚiGW nagrody dla np. wsi, która najlepiej będzie sobie radziła z gospodarką śmieciową i utrzymaniem czystości na swoim terenie. Pani Płocka zadeklarowała także pomoc w przygotowaniu odpowiednich wniosków i pomoc w sprzątaniu.

Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że do sprzątnięcia leżących śmieci nie będą „wykorzystywane” dzieci ze szkół ponieważ one i tak bardzo często sprzątają teren swoich miejscowości, poza tym leżące śmieci są dla nich z pewnością niebezpieczne (szkło, robaki, środki trujące itp.). I dlaczego to dzieci mają sprzątać za dorosłych…

Już podczas spotkania wśród obecnych osób z Gminy Korczew pojawiły się pierwsze pomysły na dalsze działania.

Wójt Gminy Korczew Pan Sławomir Wasilczuk został zobowiązany do kontaktu z nieobecnymi gospodarzami gmin Mordy i Suchożebry.

Organizatorzy na pewno będą starali się, aby to spotkanie nie poszło w niepamięć. Na pewno za jakiś czas zorganizują kolejne, gdy będzie widać już pierwsze efekty…

Najświeższe informacje: 16 maja Wójt Gminy Korczew Pan Sławomir Wasilczuk ustalił ze Starostą Siedleckim, że Starostwo pokryje koszt worków i odbioru odpadów z terenu Gminy Korczew.

Beata Harris
Fundacja „Pałac w Korczewie”
Gmina Korczew

 

Archiwum aktualności

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12