facebook

Ekolodzy uzyskają większy wpływ na środowisko

Organizacje ekologiczne będą mogły zgłaszać uwagi do inwestycji mających wpływ na środowisko w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Rozszerzenie uprawnień ekologów zakłada projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który przygotowało Ministerstwo Środowiska.

Obecnie, zgodnie z prawem ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), deklaracja o udziale organizacji ekologicznych w postępowaniu inwestycyjnym mającym wpływ na środowisko naturalne powinna zostać zgłoszona w terminie 21 dni od rozpoczęcia tego postępowania. Projekt zakłada przeniesienie tych regulacji do nowej ustawy i to w zmienionej postaci. Organizacje ekologiczne nie będą już ograniczone 21-dniowym okresem zgłaszania swojego udziału w postępowaniu. Będą mogły zgłosić swój udział, a także przedstawić swoje uwagi przez cały czas postępowania. Oznacza to, że będą miały takie same prawa jak pozostałe strony.

Ministerstwo chce także, aby udział ekologów w postępowaniu był możliwy także w przypadku inwestycji planowanych na obszarze, na którym organizacja nie działa. Oznacza to, że ekolodzy będą mogli zgłaszać uwagi do dużych inwestycji na terytorium całego kraju. Ponadto projekt ustawy zakłada, że ekolodzy będą mogli wnieść skargę na decyzję wymagającą udziału społeczeństwa, nawet jeżeli wcześniej nie brały one udziału w postępowaniu.

Inwestycjami, które wymagają oceny oddziaływania na środowisko, są np. rafinerie, elektrownie, zakłady chemiczne, autostrady i drogi ekspresowe, a także obiekty handlowe o powierzchni powyżej trzech hektarów.

Źródło: Gazeta Prawna

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12