facebook

Leśnikiem roku 2008 został dr inż Kaziemierz Szabla z RDLP w Katowicach

Redakcja „Przeglądu Leśniczego” w uznaniu zasług dla polskiego leśnictwa postanowiła przyznać Panu dr inż. Kazimierzowi Szabli - tytuł Leśnika roku 2008.

Kapituła nadała Panu doktorowi Kazimierzowi Szabli tytuł "Leśnika roku 2008"  i przyznała "Dębową Statuetkę Przeglądu Leśniczego" za:

kierowanie największą Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, realizującą wymuszoną czynnikami zewnętrznymi przebudowę drzewostanów w Beskidzie Śląskim i Żywieckim na niespotykaną skalę, przy jednocześnie występujących problemach związanych ze zbytem drewna oraz brakiem zrozumienia i pełnej akceptacji lokalnej społeczności dla niektórych koniecznych przedsięwzięć.
Przy tak dużym rozmiarze pracy, Kapituła zwraca także uwagę na działania Laureata  związane z propagowaniem nowoczesnych metod produkcji sadzonek oraz podkreśla bezinteresowne angażowanie się w rozliczne inicjatywy zawodowe  i społeczne.

getfile.php?id=4174


 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12