facebook

Nowa szkoła zbierania baterii

Selektywna zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przez urzędy, szkoły, czy przedszkola będzie - zgodnie z projektem ustawy - możliwością, a nie obowiązkiem - wyjaśnia Ministerstwo Środowiska.

Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach przewiduje, że warunkiem uczestnictwa w systemie zbierania będzie konieczność wyrażenia zgody zarządzającego daną placówką oraz podpisania umowy z podmiotem, który zobowiąże się do dostarczenia pojemnika i bezpłatnego odbierania zużytych baterii i akumulatorów.

Obecny system selektywnego zbierania zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi, funkcjonujący od 2002 r. i tak jest oparty na rozmieszczaniu pojemników wśród placówek oświatowych, albowiem ok. 60 pojemników służących do selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych znajdujących się na terenie kraju właśnie ustawianych jest w placówkach oświatowych, a tylko od 15 do 20 obiektach handlu detalicznego - informuje Ministerstwo.

Art. 52 projektowanej ustawy stanowi, że miejscami, w których można będzie zostawić zużyte baterie i akumulatory przenośne będą mogły być również szkoły oraz inne placówki oświatowe, a także siedziby urzędów i instytucji, o ile takie placówki będą chciały uczestniczyć w systemie selektywnego zbierania odpadów niepowstających w tych placówkach.

Dodatkowym ułatwieniem dla takiej placówki oświatowej będzie brak konieczności uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych, związanych ze zbieraniem tego typu odpadów, jak w przypadku przedsiębiorcy zajmującego się zbieraniem tego typu odpadów profesjonalnie (art. 53 projektu ustawy).

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12