facebook

Produkcja energii elektrycznej z biomasy

O blisko 20 proc. wzrosła w ubiegłym roku ilość energii wytworzonej w Południowym Koncernie Energetycznym (PKE) z biomasy, głównie spreparowanych odpadów drzewnych - wynika z informacji uzyskanych w firmie.

Choć ilość prądu pochodzącego z biomasy, uznawanego za energię ze źródeł odnawialnych, jest z roku na rok większa, w ogólnym bilansie to nadal niewiele ponad 1,1 proc. Koncern zakłada jednak, że odsetek "zielonej energii" nadal będzie rosnąć.

"Otrzymany w styczniu aneks do koncesji na produkcję energii elektrycznej zezwala na zwiększenie udziału biomasy w ogólnym strumieniu paliwa do 10 proc. w dwóch największych elektrowniach koncernu: Jaworznie i Łaziskach" - powiedział w poniedziałek PAP Dariusz Wójcik z PKE.

Dodał, że obecne możliwości techniczne pozwalają na stosowanie w obu elektrowniach do 5 proc. biomasy w paliwie, opartym przede wszystkim na węglu kamiennym. Przedstawiciele PKE na razie nie są w stanie sprecyzować, kiedy udział biomasy i innych tego typu surowców w paliwie może zbliżyć się do 10 proc.

Z danych koncernu wynika, że wchodzące w jego skład elektrownie w 2007 r. wyprodukowały ok. 179 tys. megawatogodzin energii uznawanej za pochodzącą ze źródeł odnawialnych, co stanowi 0,8 proc. całej rocznej produkcji. W ubiegłym roku udział źródeł odnawialnych w strukturze paliw wzrósł do 1,157 proc., a "zielonej energii" było ponad 212 tys. megawatogodzin.

Więcej biomasy w paliwie to automatycznie mniejsza emisja dwutlenku węgla. W ubiegłym roku zastąpienie węgla odpadami drzewnymi zmniejszyło emisję o ponad 192,5 tys. ton, a łącznie od 2005 roku o ponad 560 tys. ton. W sumie w ciągu czterech lat "zielonej energii" powstało w PKE ok. 616 tys. megawatogodzin.

Od jesieni ubiegłego roku, dzięki wartej ok. 10 mln zł inwestycji, biomasę mogą spalać wraz z węglem wszystkie kotły bloków energetycznych Elektrowni Jaworzno III. PKE produkuje też w części "zieloną energię" w elektrowniach Siersza i Łaziska.

Zrealizowane i planowane inwestycje oznaczają dostosowanie koncernu do przepisów, zakładających stopniowy wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnej sprzedaży. Reguluje to m.in. rozporządzenie ministra gospodarki z grudnia 2005 roku.

Według przedstawicieli PKE, najtańszą i najszybszą możliwością produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest wytwarzanie jej w już istniejących urządzeniach energetycznych, metodą wspólnego spalania w kotłach fluidalnych biomasy z paliwami konwencjonalnymi. Dzięki temu "zielona energia" jest tańsza niż w przypadku budowy specjalnych kotłów.

Zgodnie z przepisami unijnymi, Polska zobowiązała się do zwiększania procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej. Aby wypełnić zobowiązania, na producentów nałożono ilościowe obowiązki sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych do odbiorcy końcowego. Jeśli wytwórca nie wyprodukuje we własnych urządzeniach wymaganej ilości "zielonej energii", musi kupić wymagane prawem tzw. świadectwo pochodzenia.

Inwestycje proekologiczne to jeden z elementów strategii PKE, wchodzącego w skład grupy Tauron. Najważniejsze projekty inwestycyjne koncernu dotyczą jednak rozbudowy mocy produkcyjnych. Obecnie w Elektrowni Łagisza kończy się rozruch wybudowanego kosztem 2 mld zł nowego bloku energetycznego o mocy 460 megawatów.

Południowy Koncern Energetyczny SA, wchodzący w skład holdingu Tauron Polska Energia, jest drugim pod względem wielkości polskim producentem energii; ma 14 proc. udziału w krajowej zainstalowanej mocy elektrycznej i 16 proc. rynku ciepła w woj. śląskim.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12