facebook

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku - Warszawa 12.08.2009

Złota Rybka dla Bałtyku.

Każdy marzy, żeby choć raz w życiu spotkać złotą rybkę. Wiadomo - złote rybki spełniają najodważniejsze życzenia.

W środę, 12.08.2009 roku o godzinie 11.00 przy fontannie w Ogrodzie Saskim odbyła się konferencja prasowa połączona z happeningiem, zorganizowana przez Fundację Nasza Ziemia w ramach akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku.

Podczas konferencji prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie świata – Polska” – Mira Stanisławska-Meysztowicz opowiedziała o wrażliwości bałtyckiego ekosystemu oraz wskazała proste sposoby, za pomocą których możemy chronić nasze morze każdego dnia.

getfile.php?id=5385


Pani Ambasador Nowej Zelandii Penelope Ridings, trzeci sekretarz Abmasady Australii Simon Springer, pierwszy sekretarz Ambasady Niemiec, pan Matthias Rehm, reprezentant Ambasady Szwecji, pan Anders Simonsson oraz reprezentanci władz Polski i Warszawy; pan dr Andrzej Duda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, oraz reprezentancii Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – pan Leszek Drogosz i pani Agnieszka Kłąb powierzyli Złotej Rybce swoje marzenia związane z Bałtykiem oraz wlali symboliczny kubek czystej wody do fontanny. Poprzez ten obrazowy gest, Fundacja chce uświadomić wszystkim, że nawet w głębi lądu trzeba i można dbać o nasze największe wspólne dobro – Morze Bałtyckie.

Oto życzenia jakie mieli dla Bałtyku zaproszeni goście:
Życzę aby Bałtyk mógłby być domem dla wszelkich gatunków, nawet tych najbardziej wymagających – dr Andrzej Duda -  podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
Życzę, aby ścieki z Warszawy szybko przestały być problemem dla Ciebie Rybko, a inwestycje temu służące realizowane były PŁYNNIE – Leszek Drogosz, Urząd m. st. Warszawy
Życzę, żeby nad Bałtykiem zawsze panował pokój! – Pierwszy Sekretarz Ambasady Niemiec, pan Matthias Rehm
Życzę, a by tak rybka miała czystą wodę i takiego samego dla jej przyjaciół – Trzeci Sekretarz Ambasady Australii, pan Simon Springer
Życzymy, żeby w Bałtyku było więcej złotych rybek –  pan Anders Simonsson, Ambasada Szwecji
Mam nadzieję, że każdy z mieszkańców nadbałtyckich ma dobry wpływ na stan morza –  Ambasador Nowej Zelandii, pani Penelope Ridings.

 

getfile.php?id=5386

Sympatycy czystego Bałtyku; od prawej stoją: Pierwszy Sekretarz Ambasady Niemiec - pan Matthias Rehm, pan Anders Simonsson z Ambasady Szwecji, Trzeci Sekretarz Ambasady Australii - pan Simon Springer, dr Andrzej Duda -  podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Ambasador Nowej Zelandii - pani Penelope Ridings, Mira Stanisławska-Meysztowicz - Prezes Fundacji Nasza Ziemia, pan Leszek Drogosz, Urząd m. st. Warszawy oraz Anita Słomiana i Marta Kałużyńska z Fundacji. 

 

Akcja Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, do której zaprosiliśmy wszystkie kraje nadbałtyckie, ma na celu uwrażliwienie ich mieszkańców na to, jak ich codzienne działania wpływają na stan morza. Akcja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Patronat honorowy objęli także Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Ambasador Australii, Ambasador Nowej Zelandii, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Wojewoda Pomorski oraz prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina.

Serdecznie dziękujemy członkom korpusu dyplomatycznego w Polsce oraz przedstawicielom Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Urzędu M. St. Warszawy za udział w konferencji i happeningu!     

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Stąd też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”. (Dlatego też ambasadorzy państw bałtyckich symbolicznie wlali czystą wodę do warszawskiej fontanny).

W ramach Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku do wszystkich urzędów gmin nadmorskich i organizacji ekologicznych został wysłany plakat promujący akcję w wersji polskiej. Druk plakatu sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Szczecinie. Anglojęzyczna wersja plakatu została wysłana do organizacji zrzeszonych wokół Coalition Clean Baltic oraz Blue Flag oraz innych organizacji pozarządowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Danii oraz Ukrainy.
Druk wersji angielskiej plakatu został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy przybyłym dziennikarzom z Programu 3 Polskiego Radia, Akademickiego Radia Kampus, Radia RMF FM, Radia Dla Ciebie, Radia Eska, Antyradia, Radia Plus, Programu 1 Polskiego Radia, Polskiego Radia Program dla Zagranicy, Eurogospodarza, Gazety MSP, Polskiej Agencji Prasowej, Informacyjnej Agencji Radiowej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12