facebook

Stan wody w Bałtyku w okolicy Gdańska

Pierwszy komunikat dopuszczający organizowanie kapielisk w 2009 roku, ogłoszony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku, uznał, że wody przybrzeżne w granicach miasta Gdańska spełniają odpowiednie kryteria praktycznie wzdłuż całego wybrzeża.

Niezależnie od badań i kontroli wód przez służby sanitarne, wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej badane są przez Prezydenta Miasta Gdańska systematycznie od 1992 roku w ramach monitoringu wód powierzchniowych w Gminie Gdańsk. Potwierdzają one, iż woda morska spełnia wymagania stawiane wodom w kąpieliskach. Analiza wyników badań prowadzonych przez Miasto:

W 2008 r. wody przybrzeżne najlepszej jakości były na kąpieliskach wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej oraz na Stogach. Najwięcej przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie zanieczyszczeń mikrobiolgicznych odnotowano na Westerplatte.

Do marca 2008 r. do prawodawstwa polskiego powinna była zostać wdrożona nowa dyrektywa dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach – nr 2006/7/WE z 15 lutego 2006 r. Pierwsza kwalifikacja wód wg dyrektywy powinna zostać zakończona w roku 2015; do tego roku państwa członkowskie zadeklarowały, iż wody w kąpieliskach osiągną status co najmniej „dostatecznych”. Dyrektywa nie została dotąd wdrożona do prawodawstwa polskiego.

Miasto Gdańsk od początku lat 90. XX wieku prowadzi działania zmierzające do ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wnoszonych potokami i kolektorami do Zatoki Gdańskiej. Polityka ta jest kontynuowana. Miasto przygotowuje projekt pt. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku”, zgłoszony do finansowania z Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Rozważa się również oddalenie od linii brzegu zrzutu wód deszczowych, w ramach planowanej przebudowy mola.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12