1,5 procent

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł, obchodzony w 34. już rocznicę podpisania tzw. konwencji Ramsarskiej, czyli konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych (Polska jest jej sygnatariuszem od 28 lat). Obchody Światowego Dnia Mokradeł odbywające się w bardzo wielu krajach, koordynowane są przez biuro konwencji Ramsarskiej (patrz na http://www.ramsar.org/wwd_index.htm). Prezes Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła, dr Wiktor Kotowski zwraca uwagę, że mimo małej wiedzy o wartości ekosystemów wodno-błotnych i roli Polski w ich ochronie, wielu osobom nazwy np. delta Okavango, Everglades, dolina Biebrzy bądź Narwi "prawidłowo kojarzą się z ostatnimi ostojami dzikiej, nieujarzmionej przyrody". "Te zagrożone w skali międzynarodowej ekosystemy mają ogromne znaczenie dla przyrody nie tylko jako siedliska ginących gatunków roślin i zwierząt, ale także są kluczowe dla ochrony światowych zasobów wody pitnej, a także utrzymania równowagi klimatycznej Ziemi" - podkreśla Kotowski. Źródło: www.bagna.pl, www.onet.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12