Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 facebook Strona Miry

(Nie)potrzebne, (nie)pikne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy

Ciekawa wystawa czasowa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

Wystawa jest propozycj przyjrzenia si przedmiotom, ktre ludzie na rne sposoby ratuj przed unicestwieniem, dajc im drugie ycie. Ekspozycja pokazuje, e wtrne wykorzystywanie rzeczy nie jest wymysem wspczesnoci, a ich naprawianie niekoniecznie wie si z niedostatkiem. Przewrotny tytu ma skoni do refleksji nad pomysowoci czowieka, ktry stara o to, aby co ju niepotrzebnego zamieni w potrzebne, co, co stracio swj poprzedni blask odzyskao pikno, a co zuytego, znowu stao si cenne.

Autorki wystawy i katalogu, kuratorki: Hanna M. opatyska, Grayna Szelgowska.

Oprawa graficzna wystawy i katalogu: Matylda Mazur-Wasylkowska.

Wystawa czynna od 16.12.2017 do koca maja 2018 r.

W czasach, gdy wikszo przedmiotw kupionych w sklepach ma krtkotrway ywot i po zepsuciu lduje na mietniku, warto przyjrze si rzeczom, ktre ludzie starali si uchroni przed takim losem. Robili to z rnych powodw: czasem z braku pienidzy na zakup nowych, ale bardzo czsto z innych przyczyn. Krzeso, uywane przez wiele pokole stawao si czci rodziny, opata do chleba suca latami idealnie pasowaa do rki gospodyni, a wielokrotnie atane i cerowane spodnie byy najwygodniejszym ubraniem, ktrego adne inne nie mogo zastpi. Na wystawie zobaczymy rzeczy, ktre ratowano rnymi sposobami: drutowaniem, nitowaniem, ataniem, cerowaniem, a nawet….repasacj. Co co byo tak zniszczone, e nie nadawao si do uytku, czsto wykorzystywano do zrobienia nowej, potrzebnej rzeczy. Cz ekspozycji pokazujca tego rodzaju sprzty skania do refleksji nad niezwyk pomysowoci ludzi. Okazuje si bowiem, e z bbna starej pralki automatycznej zrobi mona grill, z dwch konwi na mleko aparat do bimbru, z opony buty, a ze wiecznika instrument muzyczny. Podniszczon marynark przerabiano na barwny strj koldnika, a z kilku kocw i starego paszcza mona zrobi…. wielbda.

Autorki wystawy udowadniaj, e modny w ostatnich latach recykling surowcw wtrnych nie jest odkryciem wspczesnoci. Butelek, starych puszek, drewnianych skrzynek, pudeek od dawna uywano do robienia nowych przedmiotw. Czasem twrczo taka stawaa si prawdziw sztuk. Tak byo w przypadku popularnego na pocztku XX wieku wykorzystywania pudeek po cygarach do robienia szkatuek, ramek, otarzykw, krucyfiksw. Natomiast w czasie I wojny wiatowej rozwina si tzw. „sztuka okopowa”, czyli tworzenie przedmiotw uytkowych: wazonw, popielniczek, biuterii z usek po pociskach. „Sztuk ogrodow” lub „opon-artem” nazwa mona modne ostatnio dekoracje z opon, ktrych take nie zabraknie na wystawie.

Cz ekspozycji powicona jest modzie. Przerbki starej odziey oraz szycie z nietypowych materiaw, np. gazy aptecznej lub chusteczek do nosa byo w kryzysowych latach 80. XX wieku popularnym sposobem na wzbogacenie szafy. Ale ju wczeniej Polki wykazyway si pomysowoci, o czym moe wiadczy pokazana na wystawie bluzka uszyta ze spadochronu lub kamizelka z ludowego pasiaka.

Ciekawe jest – i take autorki wystawy to zaznaczaj – e wykorzystywanie gotowych przedmiotw obecne jest w sztuce wspczesnej, zapocztkowanej przez ready-made Marcela Duchampa (pierwsze takie dzieo powstao w 1913 roku). W latach 50. XX wieku Jean Dubuffet wprowadzi do sztuki pojecie asambla, polegajce na wykorzystywaniu gotowych przedmiotw w dzieach artystycznych. W Polsce jako pierwszy tworzy asamblae Wadysaw Hasior. Oprcz niego na wystawie zobaczy bdzie mona m.in. dziea Mariana Kruczka, Michaa Kokota, Jerzego Gsiorka, a take artystw nieprofesjonalnych, np. Stanisawa Zagajewskiego.

Na wystawie prezentowane s obiekty z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, a take z innych muzew w Polsce i wypoyczone od osb prywatnych.

Wicej: strona www wystawy w serwisie Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Tekst: Hanna M. opatyska

 

Archiwum aktualnoci

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12