facebook

Odpadowe zmiany w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski przygotowuje się do wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”, która ureguluje gospodarkę odpadami na terenie miasta. w związku z tym w magistracie zostanie przeprowadzona reorganizacja.

Mimo iż ustawa weszła w życie 1 stycznia tego roku, to gminy mają 18 miesięcy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku. 

Tak poważna zmiana wymaga również reorganizacji struktury Urzędu Miasta, stąd decyzja o powstaniu Wydziału Środowiska. 

- Mimo iż tzw. „ustawa śmieciowa” zacznie obowiązywać dopiero od przyszłego roku, już od dłuższego czasu przygotowujemy się do nowej sytuacji – poinformował prezydent miasta Jarosław Wilczyński. - Dlatego od 1 marca przestanie istnieć Wydział Planowania i Ochrony Środowiska, którego część zadań związana z planowaniem przestrzennym zostanie przekazana do obecnego Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej. Natomiast kwestiami związanymi z ochroną środowiska  zajmie się powołany w tym celu Wydział Środowiska, który będzie składał się z dwóch referatów: gospodarki odpadami komunalnymi oraz referatu ochrony środowiska. Naczelnikiem nowego wydziału zostanie pani Aldona Sobolak, która od wielu lat zajmuje się sprawami związanymi z szeroko rozumianą ekologią i ochroną środowiska. Wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić prace w momencie wejścia „ustawy śmieciowej”. Należy podkreślić, że ich wdrożenie nie spowoduje na razie zwiększenia ilości etatów - podsumowuje prezydent Wilczyński.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12