facebook

Odświeżona dyrektywa

KE zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko, aby ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie projekty budowlane wywierają na środowisko.

Pierwotną wersję dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy EIA) oraz jej kolejne trzy przeglądy połączono w jedną, bardziej zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję, która właśnie wchodzi w życie.

- Dyrektywa EIA jest ważnym narzędziem w uwzględnianiu problemów związanych z ochroną środowiska podczas opracowywania projektów budowlanych. Celem zmian było uproszczenie formy tej dyrektywy poprzez uczynienie jej bardziej zrozumiałą z prawnego punktu widzenia, dostępniejszą i łatwiejszą do wdrożenia. Inicjatywa ta stanowi część przeglądu dyrektywy EIA, który to proces zapoczątkowano w 2010 r., a jej celem jest zwiększenie zapewnionej dzięki dyrektywie ochrony środowiska, przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń administracyjnych - mówi Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska

To ujednolicenie jest częścią trwających obecnie starań zmierzających do uproszczenia otoczenia regulacyjnego UE. Podobnie jak istniejąca już legislacja, wersja ujednolicona została przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe UE. Tłumaczenia nowej wersji zostały również przejrzane w celu usunięcia wszelkich wątpliwości spowodowanych niejasnym brzmieniem lub błędami językowymi.

Parlament Europejski i Rada przyjęły ujednoliconą wersję dyrektywy EIA w dniu 13 grudnia 2011 r., a jej tekst opublikowano w dniu 28 stycznia 2012 r. jako Dyrektywę 2011/92/UE.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne nawww.ogrodostojazwierzat.pl

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12