baner swiateczny Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 facebook Strona Miry Konkurs Ekologiczne Charaktery

Ostatnia szansa na głosowanie
na Gminę Przyjazną Bałtykowi

 

 

Tylko do 31.07.2014 r. trwa głosowanie na gminę Przyjazną Bałtykowi!

 

Oddaj swój głos!

 

Czy Wasza gmina, albo gmina, w której wypoczywacie dba o Bałtyk?

 

Dajcie nam znać! A w tym roku do plebiscytu zgłosiły się następujące gminy:

Mielno, ŁebaKołobrzegKosakowoTrzebiatówPostomino, Rewal, Smołdzino, SłupskSztutowoUstkaUstronie Morskie.


Oceń działania zgłoszonych gmin w poniższych kategoriach:

 

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego, w podejmowaniu działań:

 

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.


Na czym polega udział w projekcie?


Udział w projekcie polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

 

Co oznacza dla gminy podpisanie deklaracji udziału

Podpisanie przez gminę deklaracji oznacza chęć jej udziału w projekcie „Gmina przyjazna Bałtykowi” i przejście do dalszego etapu polegającego na poddaniu się ocenie przez:

 ◦ mieszkańców i turystów okresowo przebywających na terenie danej gminy, w publicznym głosowaniu poprzez aplikację internetową w zakresie:

 ◦ zespół ekspertów Fundacji Nasza Ziemia, na podstawie złożonego przez gminę Sprawozdania z realizacji działań z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców i turystów.


 Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 50% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań edukacyjnych.

 

Korzyści dla gmin biorących udział w projekcie

Gminy zgłoszone do projektu będą miały możliwość dystrybucji własnych materiałów promocyjnych w czasie Pikniku ekologicznego organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia w Gdańsku – Brzeźnie. 

Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi” będą promowane na stronach Fundacji Nasza Ziemia oraz zyskają możliwość posługiwania się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych do dnia 31 lipca 2015 r.

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


 

Ważne terminy

Start projektu: 28 maja 2014r.

Ocena poprzez aplikację internetową, kampania promocyjna: 22 czerwca – 31 lipiec 2014r.

Przesłanie Sprawozdań z przeprowadzonych przez gminy działań edukacyjnych: 25 lipca 2014r. (liczy się data stempla pocztowego)

Uzyskanie tytułu „Gmina przyjazna Bałtykowi” i ogłoszenie wyników: 11 sierpnia 2014r.
 

 

Zapraszamy do głosowania :)

 

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 

 

Archiwum aktualności

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12