Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 facebook Strona Miry

Pilne. S oznaki zbliajcej si wiosny!

W Nadlenictwie Lubsko zakwity nieyce wiosenne.

nieyca wiosenna (Leucojum vernum) naley do rodziny amarylkowatych. Jest to wieloletnia, cebulowa rolina. Pierwsze licie i kwiaty mog pojawia si ju na pocztku marca, gdy jeszcze ley pokrywa niena. Z cebuli wyrastaj 3-4 licie oraz dwie odygi na szczycie, z ktrych zakwita biay, z zielon plamk po szczytem, dzwonkowaty, pachncy kwiat.

W Polsce mona j spotka w Sudetach, Karpatach i Bieszczadach, gdzie wystpuj liczne jej stanowiska. Poza terenami grskimi wystpuje bardzo rzadko, jedynie na Nizinie lskiej i w Wielkopolsce. nieyca to rolina objta ochron gatunkow.

W Nadlenictwie Lubsko nieyce zakwity na terenie obszaru Natura 2000 "Lubski g nieycowy". 95 proc. tego obszaru zajmuj lasy liciaste. Rosn tu gi dbowo-wizowo-jesionowe i grdy pogowe usytuowany nad rzek Lubsz. W czci wschodniej obszaru wystpuj due, zwarte paty nieycy wiosennej.

rdo: Lasy Pastwowe
Autor: Ilona Mrowiska, spec. ds. edukacji przyrodniczo-lenej, OEPL w Jeziorach Wysokich, zdjcia: Pawe Mrowiski

Wicej o zrwnowaonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o rodowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Wicej na temat ochrony biornorodnoci, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwikszania efektywnoci energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrwnowaonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualnoci

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12