Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 facebook Strona Miry

Poszukiwane niezwykłe scenariusze EKOlekcji

Ruszył ogólnopolski konkurs dla studentów uczelni pedagogicznych na najlepszy scenariusz lekcji poświęconej środowisku naturalnemu. Na zgłoszenia Ministerstwo Środowiska czeka do 18 października 2013 roku.

O konkursie

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych scenariuszy zajęć lekcyjnych na temat środowiska naturalnego przeznaczonych dla szkół podstawowych. Mogą wziąć w nim udział studenci wyższych uczelni o profilu pedagogicznym oraz studium dających uprawnienia pedagogiczne.

Kryteria oceny

Jury będzie oceniało prace biorąc pod uwagę m.in. zgodność z tematyką konkursu, poprawność merytoryczną scenariusza, jego opracowanie graficzne, a także funkcjonalność, kreatywność i niepowtarzalność.

Zgłoszenia

Scenariusze spełniające wymogi regulaminu konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do Ministerstwa Środowiska - Departamentu Informacji o Środowisku, do 18 października 2013 roku (decyduje data wpływu prac do siedziby organizatora).

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody i dyplomy, a także publikacja scenariusza m.in. na stronie: http://nauczyciele.mos.gov.pl.

pobierz regulamin konkursu

Dodatkowe informacje na temat konkursu:

Departament Informacji o Środowisku

Dagmara Wilk, e-mail: dagmara.wilk@mos.gov.pl

Renata Słupek, e-mail: renata.slupek@mos.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12