facebook

 

Pruszyn bardziej energooszczędny

10 nowych energooszczędnych komputerów zastąpiło stare niewydajne maszyny w pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Pruszynie k. Siedlec. Zakup nowego sprzętu został sfinansowany przez firmę PSE Operator w ramach konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”.

Oddanie nowej pracowni komputerowej miało miejsce 19 kwietnia i zostało połączone ze szkolnymi obchodami Światowego Dnia Ziemi. Uroczystość zainaugurowała dyrektor placówki, pani Iwona Chacińska, która powitała całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości, wśród nich wójta gminy Siedlce, pana Mirosława Bieńka, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz dyrektorki pozostałych szkół w gminie. Na wydarzeniu obecny był również reprezentant Fundacji Nasza Ziemia, która jest koordynatorem i partnerem społecznym konkursu „Sieć dobrych pomysłów”.

Część artystyczna obchodów wykonywana przez dzieci i młodzież z Pruszyna w zabawny sposób przedstawiała zalety odnawialnych źródeł energii i ich dotychczasowe wykorzystanie w Polsce. Na koniec uczniowie zaprezentowali kodeks oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej, do którego przestrzegania zobowiązała się Pani Dyrektor i cała społeczność szkolna.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste otwarcie energooszczędnej pracowni, które polegało na zalogowaniu się zaproszonych gości na nowe komputery. Logowanie zakończyło się powodzeniem, więc po wpisaniu się do księgi pamiątkowej szkoły, goście udali się na pyszny poczęstunek, przygotowany przez rodziców uczniów.

Uczniom i nauczycielom w Pruszynie serdecznie gratulujemy udanej uroczystości i nowoczesnej pracowni komputerowej, która będzie zużywać 90% energii mniej niż przed modernizacją!

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości w Pruszynie.

Od stycznia 2012 r. siedmiu beneficjentów realizuje swoje wymarzone projekty, na które otrzymali dotacje w ramach konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”. Inicjatorem konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., zaś partnerem społecznym i koordynatorem Fundacja Nasza Ziemia. Konkurs jest częścią programu realizowanego przez PSE Operator na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialności społecznej Spółki. PSE Operator aktywnie angażuje się w dialog społeczny oraz wspiera inicjatywy lokalne, szczególnie w zakresie projektów zwiększających efektywność energetyczną. Placówki edukacyjne i urzędy gminne z gmin Siedlce, Ełk, Łomża i Chęciny otrzymały dofinansowanie działań na łączną kwotę 100 tys zł. Więcej na temat konkursu na www.siecdobrychpomyslow.pl.

  

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12