facebook

Spis różnorodności RDLP w Łodzi

Łódzka dyrekcja Lasów Państwowych oceniła walory przyrodnicze podległych jej nadleśnictw. To przedsmak wielkiej inwentaryzacji lasów w Polsce.

Tamtejsza dyrekcja Lasów Państwowych opracowała zestawienie różnorodności i złożoności przyrodniczej 19 jednostek. Pod względem bogactwa przyrodniczego najwyżej uplasowały się nadleśnictwa: Przedbórz, Wieluń i Piotrków, najniżej Kutno, Kolumna i Radziwiłłów.

Ranking wykonano w oparciu o liczbę cennych obiektów przyrodniczych na obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, siedliskach przyrodniczych, obszarach ochrony na terenie nadleśnictw (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i ochrony strefowej ptaków).
Klasyfikacja posłuży do doboru właściwych ekspertów do oceny walorów przyrodniczych znajdujących się na terenie łódzkiej dyrekcji,czyli występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów, zwłaszcza tych pełniących funkcje wskaźników różnorodności biologicznej lasów.

To nie jedyne prace podsumowujące zasobność lasów podlegających łódzkiej dyrekcji. Jak wynika z niedawno przeprowadzonej inwentaryzacji w tamtejszych lasach bytuje 700 sztuk łosi, 1 250 danieli, ponad sześć tys. jeleni, ponad 10 tys. dzików i ok. 60 tys. saren.

Wszystkie gatunki wykazują znaczący wzrost populacji. Zwłaszcza  populacja łosia rozwija się dynamicznie, zwierzęta są w doskonałej kondycji i mają liczne potomstwo. Dobry stan zwierząt, jak dodają leśnicy, potwierdzają również zdjęcia z montowanych w lesie fotopułapek. Dzięki fotopułapkom udało się również potwierdzić obecność wilków, które odwiedzają lasy podlegające łódzkiej dyrekcji LP.

Podczas ewidencji zaobserwowano także jelenie na terenie małych i rozdrobnionych kompleksów leśnych (zwierzęta te preferują duże kompleksy leśne). Świadczy to o sporej presji wewnątrzpopulacyjnej i zajmowaniu przez nie nowych terenów w poszukiwaniu pokarmu.

Jednak wysoka liczebność zwierzyny to równocześnie duże szkody wyrządzane w uprawach polnych i leśnych. - Tak duża liczba zwierząt, w znacznym stopniu zagraża młodemu pokoleniu drzew – mówią leśnicy.
Dlatego każdego roku na zabezpieczenie przed zwierzyną są przeznaczane znaczne kwoty. W tym roku RDLP w Łodzi wyda 4,6 mln zł na chemiczną i mechaniczną ochronę młodych sadzonek przed zwierzętami, a ogrodzonych zostanie 465 ha upraw leśnych.

Źródło: lasy.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12