facebook

VII spotkanie polsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych

W Pradze odbyło się VII spotkanie polsko-czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw Środowiska RP oraz Republiki Czeskiej, a także Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska województw nadgranicznych.

Podczas spotkania w Pradze powołane zostały tematyczne Grupy eksperckie do spraw:

1) wspólnego podejścia do korzystania ze środków europejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,

2) wprowadzenia stref ograniczonego ruchu samochodowego,

3) problematyki ogrzewania domowego.

Grupy te zostały powołane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Ministrów Środowiska RP i Republiki Czeskiej, uzgodnionymi podczas otwartego Dialogu Ministrów Środowiska, który odbył się 24 stycznia 2013 r. w Ostrawie.

Ponadto, w trakcie spotkania w Pradze, kontynuowana była dyskusja na temat przygotowywanego czesko–polskiego Mechanizmu wymiany informacji na temat pozwoleń zintegrowanych, oraz projektu nt. „Wspólnej strategii zarządzania jakością powietrza w Regionie Morawsko-Śląskim i Województwie Śląskim”. Poinformowano także o wynikach prac polsko-czeskiej Grupy ds. wymiany danych w zakresie jakości powietrza oraz przedstawione zostały informacje o realizowanych i planowanych do podjęcia działaniach naprawczych, mających na celu poprawę jakości powietrza w województwach nadgranicznych.

Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Małgorzata Wejtko, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska. Spotkanie odbyło się w dniach 16-17 maja br.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12