Formularz rejestracji 29 akcja

 

Spotkanie z łosiem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

 

Spotkanie z łosiem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. A to dlatego, że dwukrotnie wzrosła populacja łosi w lubelskich lasach – pokazuje zakończona właśnie inwentaryzacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Środowiska.


Liczenie łosi na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie odbyło się na przełomie lutego i marca 2015 r. metodą pędzeń próbnych na wybranych losowo powierzchniach na podstawie operatu losowania. W liczeniu wzięło udział prawie 5 tysięcy osób −  głównie przedstawiciele Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Stan populacji łosi w lubelskich lasach− w zależności od metody interpretacji wyników − szacowana jest na 5080-5993 sztuk. Jest to dwa razy więcej niż szacowano w 2013 r.

Jakie są skutki wzrostu populacji łosia? Miedzy innymi tzw. duża presja na ekosystemy leśne, łoś stołuje się obficie – potrzebuje codziennie nawet 30 kg liści, pędów drzew czy kory, co powoduje duże szkody w uprawach leśnych – informują leśnicy.

W Polsce od 2001 roku obowiązuje moratorium, czyli całkowity zakaz polowań na łosie, którego efektem jest stopniowa odbudowa tej populacji w kraju.

źródło: http://www.ekonews.pl/

 

Archiwum aktualności

2023 1 2

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12