Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

Sprztanie wiata - Polska na Podkarpaciu. 

Marszaek Wojewdztwa Podkarpackiego,  Zesp Karpackich Parkw Krajobrazowych w Kronie i Zesp Parkw Krajobrazowych w Przemylu wsplnie z Nadlenictwem Koaczyce  zorganizowali XXIII akcj „Sprztanie wiata – Polska” Podkarpacie 2016 o zasigu wojewdzkim, ktrej fina odby si w dniu 23 wrzenia 2016 r. w Warzycach.

W tym roku akcja Sprztanie wiata przebiegaa pod hasem „Podaj dalej… drugieycie odpadw”.Jest to wsplna lekcja poszanowania rodowiska, agwnym jej byo unikanie tworzenia odpadw poprzez szacunek do przedmiotu oraz uwiadomienie mieszkacom wojewdztwa podkarpackiego jakie iloci odpadw wytwarza si podczas codziennych czynnoci.

Tegoroczna akcja przebiegaa w trzech etapach:

I etap– przeprowadzenie konkursu plastycznego wrd uczniw ze szk znajdujcych si na terenie Zespou Karpackich Parkw Krajobrazowych w Kronie i Zespou Parkw Krajobrazowych w Przemylu o tematyce zwizanej z ochron rodowiska, segregacj odpadw i moliwoci wykorzystania surowcw wtrnych.

II etap – podsumowanie akcji podczas spotkania z uczniami i gronem pedagogicznym
w Warzycach, podczas ktrego wrczone zostay nagrody za najlepsze prace konkursowe,

III etap– sprztanie cieek edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Bierwce przez dzieci oraz organizatorw, zakoczone ogniskiem oraz konkursami.

Uczestnikami spotkania finaowego byli: uczniowie biorcy udzia w akcji „Sprztanie wiata – Polska” Podkarpacie 2016 wraz z opiekunami, przedstawiciele Zespou Karpackich Parkw Krajobrazowych w Kronie, przedstawiciele Zespou Parkw Krajobrazowych w Przemylu, przedstawiciele Nadlenictwa Koaczyce, lokalne wadze samorzdowe. Samorzd wojewdztwa Podkarpackiego reprezentowa Pan Mariusz Trojan – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony rodowiska wraz z pracownikami, ktry odczyta list Marszaka Wojewdztwa Podkarpackiego Wadysawa Ortyla skierowany do uczestnikw akcji.

Zwycizcami konkursu plastycznego byli:

KONKURS PLASTYCZNY – klasy  I - III  - zabawka ekologiczna i plakat

Najwyej oceniono:

I miejsce – Gabriela Zawisza - kl. III S.P.  im. J. Kochanowskiego w kach Strzyowskich

II miejsce – Julia Wysocka – kl. III S.P. im. B. Ks. B. Markiewicza w Leszczawie Dolnej

III miejsce – Anna Borsuk – kl. II S.P. im. I. ukasiewicza w Wglwce

KONKURS PLASTYCZNY – klasy  IV – VI – makieta ekologiczna

Najwyej oceniono:

I miejsce – Pawe Borsuk – kl. V -  S.P. im. I. ukasiewicza w Wglwce

II miejsce -  Karolina wirad – kl. V -  S.P. im. Jana Pawa II w Szufnarowej

III miejsce – Aleksandra Bundyra - kl. VI – S.P. im. pk Bronisawy Wysouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie

Przygotowa Jacek Cieliski

Na zdjciu od lewej:

- Ryszard Brocawik- Z-ca Nadleniczego Nadlenictwa Koaczyce,

- Stanisaw Pankiewicz – Wjt Gminy Jaso,

- Piotr Ochwat – Dyrektor Zespou Szk w Warzycach,

- Mariusz Trojan – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podkarpackiego,

- ukasz Pirg – Dyrektor Zespou Karpackich Parkw Krajobrazowych w Kronie

 

Archiwum aktualnoci

2018 1

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12