facebook

W Pińczowie o ochronie przyrody

Narada dotycząca ochrony przyrody w LP odbyła się w dniach 21-23 maja w Pińczowie.

Udział w niej wzięli między innymi naczelnicy i główni specjaliści wydziałów ochrony ekosystemów w dyrekcjach regionalnych, pracownicy Wydziału Ochrony Przyrody DGLP, w tym naczelnik Jolanta Błasiak, przedstawiciele okolicznych ZOL-i, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Ministerstwa Środowiska oraz - po raz pierwszy - zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Szramka.

Rolę gospodarza pełnił zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, zajmujący się gospodarką leśną Piotr Kacprzak. Przedstawił on uczestnikom charakterystykę lasów swojej dyrekcji. Po nim przemówienie wygłosił Jan Szramka podkreślając fakt, że to leśnicy są wykształconymi ekologami , oni muszą dbać o przyrodę i pilnować, aby żaden gatunek nie zaginął. Następnie sprawozdania z działań na rzecz ochrony przyrody w minionym roku przedstawili pracownicy poszczególnych dyrekcji regionalnych.

Drugi dzień uczestnicy spędzili w terenie poznając przyrodę nadleśnictwa Pińczów, w tym rezerwat "Grabowiec" z jednym z dwóch polskich stanowisk dyptamu jesionolistnego, rezerwat „Polana Polichno” słynący z występowania jelonka rogacza, ze stanowiskami miłka wiosennego, wisienki karłowatej, zawilca wielkokwiatowego czy groszku pannońskiego. Zachwyt i zazdrość gości wzbudził niewątpliwie rezerwat „Wroni Dół” i porastające go łany obuwika pospolitego.

Dla miłośników ptaków gospodarze przygotowali wycieczkę brzegami stawów w Górkach, na których odnotowano występowanie szeregu gatunków ptaków, w tym ohara, perkoza dwuczubego, kaczki czernicy, błotniaka stawowego czy rycyka.

W programie znalazło się również zwiedzanie parku Zespołu Pałacowego w Chrobrzu, którego główną atrakcją jest ogromny platan i miłorząb, odwiedziny w prywatnym ogrodzie botanicznym w Młodzawach i zwiedzanie piastowskiej katedry w Wiślicy.

Zamknięciem narady było przedstawienie przez DGLP zmian ilościowych i jakościowych form ochrony przyrody w 2012 roku, dyskusja na temat planów zadań ochronnych. Swoje referaty przedstawili również goście. Dr Dorota Hilszańska z IBL przybliżyła leśnikom trufle, które dosyć obficie występują na terenie Nadleśnictwa Pińczów, dr Andrzej Węgiel z UP w Poznaniu omówił ochronę nietoperzy na terenach leśnych, a Łukasz Porębski z CKPŚ-u przedstawił najlepsze praktyki w ochronie różnorodności biologicznej na terenach leśnych.

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Bogumiła Grabowska

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12