facebook

W Prezencie dla Ziemi razem posadzimy drzewa!

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza gminy do wspólnego sadzenia drzew w ramach programu Prezent dla Ziemi, finansowanego przez firmę WILO Polska

- za każdą zakupioną pompę WILO klasy energetycznej A  zostanie posadzone 1 drzewo.  

Zaproszenie kierujemy do gmin posiadających wolne tereny, które chciałyby zagospodarować pod nowe nasadzenia drzew, w szczególności tereny zieleni miejskiej, parki, skwery, tereny towarzyszące szkołom i przedszkolom oraz innym obiektom użyteczności publicznej. Udział w programie oznacza zgodę gminy – właściciela terenu na posadzenie sadzonek drzew przez firmę WILO Polska i zobowiązanie objęcia posadzonych sadzonek opieką.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy kwalifikacji gminy do programu:
- powierzchnia przeznaczona pod nowe nasadzenia – im większa tym lepiej
- dostępność terenu dla mieszkańców gminy – im więcej osób korzystać będzie z terenu, na którym zostaną nasadzone sadzonki drzew tym lepiej
- trwałość przyjętego sposobu zagospodarowania terenu – preferowane tereny o ustalonym w planie miejscowym gminy przeznaczeniu (w przypadku braku planu miejscowego brane będą pod uwagę zapisy studium zagospodarowania przestrzennego)

Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres: malgosia.izdebska@naszaziemia.pl w tytule maila wpisując: „Prezent dla Ziemi”.
 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.02.2012r.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12