facebook

Wykład: Filozofia ekologiczna a stan świata

Dnia 15 października 2011 roku, w godzinach 13-16, odbędzie się wykład pt. Filozofia ekologiczna a stan świata, Profesora Henryka Skolimowskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (budynek 8, sala 112).


Henryk Skolimowski - sympatyk Fundacji Nasza Ziemia, jest twórcą nowego nurtu myśli - Ekofilozofii. Ukończył studia techniczne, muzykologiczne i filozoficzne w Warszawie. Był uczniem Tadeusza Kotarbińskiego i Kazimierza Ajdukiewicza, specjalizował się w logice i filozofii języka. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie także wykładał, zanim zaczął nauczać na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, a następnie na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, gdzie przez wiele lat był profesorem filozofii. Utrzymywał kontakty z Władysławem Tatarkiewiczem, Romanem Ingardenem, Leszkiem Kołakowskim, Paulem Feyerabendem,  Arne Naessem i wielu innymi cenionymi filozofami .

Wiosną 1974 roku periodyk AA NOTES zaprosił naukowców różnych dziedzin, aby wzięli udział w dyskusji pt.: "Co po alternatywnej technologii?". Wśród nich był Henryk Skolimowski, który mówił wtedy o humanizmie ekologicznym. Wystąpienie Skolimowskiego stało się punktem wyjścia dla budowy nowego kierunku filozofii.
W latach 1992-1997 kierował katedrą ekofilozofii na Politechnice Łódzkiej, pierwszą tego typu na świecie.
Henryk Skolimowski był przewodniczącym The Eco-Philosophy Center (1981), a także prestiżowych towarzystw naukowych m.in. International Union for the Conservation of Nature (1981-86). Należał do Komitetu "Człowiek i Środowisko" Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-97 zasiadł w Radzie Ekologicznej przy Prezydencie RP. Napisał dziesiątki opiniotwórczych tekstów o tematyce filozoficznej. Jest autorem kilkudziesięciu książek i setek artykułów naukowych. Jego teksty przetłumaczono na 25 języków.

Dużo podróżował i wciąż podróżuje (m.in. do Chin, Indii, Brazylii, Hiszpanii, Kanady). Doświadczenia z różnymi kręgami kulturowymi miały istotny wpływ na jego życie zawodowe, na tworzone przez niego koncepcje filozoficzne.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12