facebook

Zgrab, Zbierz, Zutylizuj - wszystkie liście opadające z Twojego kasztanowca

Zapraszamy na konferencję prasową „pod kasztanowcami”
na temat „Jesiennej akcji grabienia liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka”.


Konferencja odbędzie się w środę, 19 października 2011 o godzinie 11:00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie, na terenie pomiędzy placem zabaw a ulicą Królewską.

Na spotkaniu dowiemy się - dlaczego warto grabić liście kasztanowców?
Ponadto zaplanowano: Taniec z grabami i Wspólne grabienie.

Uczestnikami konferencji będą i liście zgrabią:
- Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP,
- Sławomir Trzaskowski – Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych,
- Waldemar Walczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica,
- Mira Stanisławska-Meysztowicz – Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia,
- Uczniowie z SP 75 w Warszawie i XI L.O. im. Mikołaja Reja w Warszawie.

Najprostszą i najtańszą metodą zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka jest jesienne grabienie i utylizacja liści kasztanowca, w nich bowiem zimują (diapauzują) poczwarki szkodnika. Opadające liście należy usuwać sukcesywnie, gdyż poczwarki mogą wypadać do gleby by tam przeczekać do wiosny.

Im skrupulatniej usuniemy opadające liście, tym mniej owadów przepoczwarzy się na wiosnę, by znów złożyć jaja na ich powierzchni. Aby zatem ta metoda była skuteczna niezbędna jest masowa skala działania tak, aby motyl nie przemieszczał się z jednego obszaru na drugi. O tę właśnie masową skalę staramy się zabiegać i zachęcić do chwycenia grabi w dłoń: właścicieli posesji, na których rosną kasztanowce, uczniów, stowarzyszenia, harcerzy. Warto ich zmotywować, by uzyskując efekt synergii ograniczyć populację szkodnika w danym rejonie.

 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12