facebook

 

 

GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza II edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

II edycja programu grantowego na projekty ekologiczne uruchomiona przez GAZ-SYSTEM S.A. trwa na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i dolnośląskiego od 15 listopada 2011 r. Celem konkursu jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego. Fundacja Nasza Ziemia jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

II edycja konkursu skierowana jest przede wszystkim do gmin i szkół województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Fundusz Naturalnej Energii jest konkursem organizowanym corocznie i stopniowo swoim zasięgiem obejmie cały kraj.

Jednym z kierunków strategii GAZ-SYSTEM S.A. jest zarządzanie spółką z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że firma bierze odpowiedzialność za swoją działalność, ogranicza ingerencję w środowisko naturalne, aktywnie angażuje się w dialog społeczny oraz wspiera inicjatywy regionalne, w szczególności z zakresu ekologii. Jednym z realizowanych projektów ekologicznych jest konkurs grantowy Fundusz Naturalnej Energii, którego założeniem jest budowanie świadomości ekologicznej.” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu  GAZ-SYSTEM S.A.

Patronami konkursu są Fundacja Nasza Ziemia, Wojewodowie Zachodniopomorski, Pomorski i Dolnośląski oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu.

W pierwszej edycji konkursu w Zachodniopomorskiem dzieci i młodzież wykazały się niebanalnymi pomysłami na ochronę środowiska w ich najbliższym otoczeniu. Dając im narzędzie w postaci grantu finansowego na realizację ich pomysłów pokazujemy, że warto się starać i dbać o środowisko” – mówi wojewoda zachodniopomorski, Marcin Zydorowicz.

Z dużą satysfakcją przyjąłem propozycję objęcia patronatem konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Ratowanie środowiska naturalnego to nasz wspólny obowiązek, który musimy realizować z myślą o kolejnych pokoleniach. Od naszych działań zależy w jakich warunkach żyć będą nasze dzieci i wnuki. Szacunku do natury i środowiska uczymy się od dziecka. Cieszy więc fakt, że inicjatywa spółki GAZ-SYSTEM S.A. adresowana jest nie tylko do samorządów, ale również do szkół. Jestem przekonany, że udział w konkursie i wspólna praca nad opracowaniem pomysłu na ochronę środowiska naturalnego na długie lata zapadnie w pamięci uczniów pomorskich szkół. To znakomity sposób na edukowanie młodzieży i budowanie jej świadomości ekologicznej.” – mówi wicewojewoda pomorski, Michał Owczarczak.

„Kolejna edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii świadczy o rosnącym zainteresowaniu społeczeństwa ochroną środowiska oraz zwiększaniu świadomości obywateli na temat możliwości uczestnictwa w projektach ekologicznych. Aktywna działalność GAZ-SYSTEM S.A. w sferze CSR na rzecz środowiska naturalnego jest powodem do dumy i wzorem do naśladowania dla innych podmiotów na rynku gospodarczym. Zdając sobie sprawę z ogromnej wagi, jaką odgrywa edukacja ekologiczna               W dzisiejszym życiu, jestem przekonany, iż konkurs stanie się bodźcem dla większości gmin, szkół, firm i gospodarstw domowych do większej dbałości o nasze środowisko” – mówi wojewoda dolnośląski, Aleksander Marek Skorupa.

„Działalność WFOŚiGW w Szczecinie polega na wspieraniu za pomocą odpowiednich narzędzi finansowych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, z uwzględnieniem polityki Państwa w tym zakresie, a także zadań wynikających z realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Na długiej liście inwestycji dofinansowywanych przez Fundusz od lat znajdują się projekty dotyczące edukacji ekologicznej, skierowane do szerokiego grona odbiorców z terenu województwa zachodniopomorskiego. Cieszę się, że świadomość ekologiczna Polaków rośnie a takie firmy jak GAZ-SYSTEM pomagają nam ją skutecznie budować. Bardzo nam miło, że po raz drugi możemy brać udział w tym projekcie – mówi Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Jacek Chrzanowski.

„Kreowanie postaw proekologicznych i budowanie świadomości ekologicznej to bardzo ważne zadania dla naszego społeczeństwa. Konkurs grantowy daje dużą szansę lokalnym społecznościom na pokazanie swoich pomysłów szerszej publiczności. Rywalizacja rozwija kreatywność, samodzielność, innowacyjność. Mam nadzieję, że w ramach konkursu powstaną projekty ciekawe i nietuzinkowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat prowadzi wiele konkursów, mam nadzieję, że i ten przyczyni się do promowania zachowań proekologicznych.” – mówi Danuta Grodzicka – Kozak – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Konkurs grantowy to doskonałe narzędzie do inicjowania i wspierania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększania świadomości ekologicznej i zmiany postaw na bardziej odpowiedzialne wobec środowiska, a to bardzo ważne zadanie stojące przed naszym społeczeństwem. Pierwsza edycja Konkursu była sukcesem i pokazała, że jest wielu chcących i umiejących skorzystać ze środków specjalnie dla nich udostępnionych. Zainteresowanie II edycją wróży także ciekawe efekty. Warto również z uznaniem podkreślić konsekwencję i odpowiedzialne podejście spółki GAZ-SYSTEM S.A., która nie tylko kontynuuje, ale i rozwija ten program obejmując działaniem kolejne województwa” – mówi Sławomir Brzózek, Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia


Więcej informacji o Funduszu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl

Zapraszamy do udziału.

***
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa, firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kluczowym zadaniem spółki jest transport gazu ziemnego systemem przesyłowym na terenie całego kraju oraz rozbudowa sieci gazociągów. Firma zarządza majątkiem wartości ok. 5 miliardów złotych, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 15 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2000 osób.

GAZ-SYSTEM S.A. jest również właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

Wiosną 2011 roku została ukończona budowa Tłoczni Gazu w Goleniowie, we wrześniu 2011 roku został oddany do użytkowania gazociąg Włocławek – Gdynia, zmodernizowana Tłocznia Gazu w Jarosławiu oraz gazociąg Polska – Czechy. W 2011 roku zostaną także rozbudowane gazociągu na Dolnym Śląsku oraz zwiększona przepustowość punktu Lasów na granicy polsko – niemieckiej z 0,9 mld m sześc. do 1,5 mld m sześc.

Wiele z realizowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. projektów strategicznych uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na łączną kwotę ok. 1,7 mld złotych. Spółka jest beneficjentem następujących programów unijnych: EEPR (European Energy Programme for Recovery), TEN-E (Trans-European Networks – Energy), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość programu inwestycyjnego do 2014 roku szacowana jest na 8 mld złotych.


Kontakt:
Małgorzata Polkowska
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM S.A.
tel. 22 220 17 55,  691 911 217, e-mail: pr@gaz-system.pl

Agnieszka Muchla
Rzecznik Prasowy Wojewody Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
tel. 91 43 03 589, e-mail: amuchla@szczecin.uw.gov.pl

Monika Bochenko
Rzecznik Prasowy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
tel. 91 486 15 56 wew. 120, 662 010 181e-mail: monika.bochenko@wfos.szczecin.pl

Roman Nowak
Rzecznik Prasowy Wojewody Pomorskiego
tel.: 58 307 72 32; 58 301 26 32, e-mail:rzecznik@gdansk.uw.gov.pl

Urszula Pakulska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
tel. tel. 58 301 91 92 wew. 75, e-mail: upakulska@wfosigw-gda.pl

Jarosław Perduta
Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego
tel. 71 340 60 17, e-mail: j.perduta@duw.pl

Sławomir Brzózek
Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
Fundacja Nasza Ziemia
tel. 22 622 98 68, e-mail: slawek@naszaziemia.pl