Formularz rejestracji 29 akcja

 

GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza III edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

27 września br. ruszyła III edycja programu grantowego na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Konkurs uruchomiony przez GAZ-SYSTEM S.A. organizowany jest na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Celem Funduszu Naturalnej Energii jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego.

III edycja konkursu skierowana jest przede wszystkim do gmin i szkół poszczególnych województw. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Fundusz Naturalnej Energii jest konkursem organizowanym corocznie i stopniowo swoim zasięgiem obejmie cały kraj.

III już edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu ochroną środowiska i problematyką podnoszenia świadomości ekologicznej. Cieszy mnie fakt, że społeczności lokalne aktywnie podchodzą do kreowania postaw ekologicznych i są chętne do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego. W ramach konkursu nagrodziliśmy już osiemnaście projektów. Jestem usatysfakcjonowany, że jako spółka działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju możemy mieć wkład w realizację projektów służących środowisku” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Patronami konkursu są Fundacja Nasza Ziemia, Wojewodowie Zachodniopomorski, Pomorski, Dolnośląski, Lubuski i Mazowiecki oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie.

Kontynuacja konkursu to wspaniała wiadomość. Wielu lokalnym inicjatywom da to szansę zdobycia środków na działania. Uznanie budzi rozszerzenie konkursu na pięć województw. Gratuluję spółce GAZ-SYSTEM S.A. tej inicjatywy i cieszę się z tego kolejnego dobrego przykładu przemyślanego, skutecznego i konsekwentnego działania polskiej firmy dla korzyści społecznej” – mówi Sławomir Brzózek, Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Więcej informacji o Funduszu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl

Zapraszamy do udziału.

***

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką należącą w całości do Skarbu Państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Firma zarządza aktywami o wartości około 5 miliardów złotych. Na majątek ten składają się elementy systemu przesyłowego, w tym ponad 9,8 tysiąca kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów i 970 punktów wyjścia. Firma zatrudnia ponad 2000 osób.

Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Rembelszczyzna-Gustorzyn i Gustorzyn-Odolanów). Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem Adria LNG poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej.

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. zakończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia oraz tłocznię w Goleniowie i Jarosławiu. Firma uruchomiła również nowe, polsko-czeskie połączenie umożliwiające przesył około 0,5 mld m³ gazu rocznie. GAZ-SYSTEM S.A. rozbudowywał także gazociągi na Dolnym Śląsku w celu umożliwienia odbioru większych ilości gazu z kierunku zachodniego. Przepustowość punktu Lasów na granicy polsko-niemieckiej wynosi obecnie 1,5 mld m³ rocznie (wcześniej było to 0,9 mld m³ rocznie).

Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku, wraz z możliwością korzystania z usługi wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne możliwość importu do Polski ponad 3,3 mld m³ gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu).

Kontakt:

Małgorzata Polkowska
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM S.A.
tel. 22 220 15 46, tel. kom. 691 911 217
e-mail: pr@gaz-system.pl

ORGANIZATOR:

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Aneta Szczepańska
(22) 220 18 79, dlanatury@gaz-system.pl

Joanna Szostek
(22) 220 15 21, dlanatury@gaz-system.pl

PYTANIA DOTYCZĄCE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

Fundacja Nasza Ziemia

ul. Hoża 3/5, 00-528 Warszawa
Katarzyna Dytrych
(22) 622 81 18, kom. 512 158 325,
kasia.dytrych@naszaziemia.pl