Formularz rejestracji 29 akcja

 

Dzień Matki Ziemi w „Ogrodzie – ostoi zwierząt”

Informacja prasowa

Fundacja Nasza Ziemia wraz z uczniami Gimnazjum nr 141 w Warszawie zrobi dziś (25.05) wspaniały prezent dla naszej Matki Ziemi. O godzinie 10.00 na Targówku odbędzie się wspólne sadzenie roślin przyjaznych dzikim zwierzętom: ptakom, motylom, trzmielom i drobnym ssakom. Poza walorami edukacyjnymi akcja ma na celu ochronę lokalnej bioróżnorodności.

Sadzenie roślin z okazji Dnia Matki organizowane jest w ramach Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt”, koordynowanego przez Fundację Nasza Ziemia projektu, którego partnerem jest firma Boeing. Program zakłada utworzenie w dzielnicy Targówek ogrodu przyjaznego dzikim zwierzętom, który jednocześnie będzie pełnił funkcję nietypowego narzędzia dydaktycznego. W tym momencie trwają prace w ogrodzie: powstaje oczko wodne – potencjalne siedlisko występowania płazów, sadzone są rośliny: drzewa, krzewy, byliny, zioła. Wysiano również łąkę kwietną z polskimi gatunkami roślin łąkowych i polnych. Organizatorzy starali się dobierać gatunki sadzonych roślin pod kątem ich przydatności dla różnych grup zwierząt.

„Przede wszystkim sadzimy gatunki rodzime - najcenniejsze dla polskich ptaków, owadów zapylających oraz drobnych ssaków. Nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ musimy jednocześnie sprostać trudnym warunkom glebowym”– tłumaczy Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia - Koordynator Programu. „25-tego maja wspólnie z uczniami Gimnazjum nr 141, przy którym powstaje ogród, posadzimy m.in. krzewy dzikiej róży i derenia jadalnego, których owoce chętnie zjadane są przez ptaki, a także łopian, którego nasiona są przysmakiem szczygłów. To będzie nasz prezent dla Matki Ziemi”.

W dniu dzisiejszym zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich coraz więcej osób sadzi egzotyczne rośliny ozdobne, które pięknie wyglądają, ale niestety najczęściej nie stanowią pożywienia dla dzikich ptaków czy owadów. Dlatego dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu ważne jest sadzenie roślin rodzimych, występujących w naszej szerokości geograficznej. Jest to zarazem doskonały przykład działania na rzecz ochrony i zachowania
różnorodności biologicznej.

Więcej informacji: Justyna Niewolewska, Fundacja Nasza Ziemia tel. 502 357 321, justyna.niewolewska@naszaziemia.pl