Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 facebook Strona Miry

26 września w Muzeum Ziemi w Warszawie w gronie eksperckim debatowano nad tym, jaką rolę pełnić powinna edukacja odpadowa w procesie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zdjęcia pokaz slajdów PicLens