facebook

 

Marek Kuryłowski

Akcji Sprzątanie świata – Polska

Jak sam mówi: „jeszcze kilka lat temu nie interesował mnie mój wpływ na środowisko naturalne, ile zużywam wody, prądu, czy na co dzień jest mi niezbędny samochód, co jem i jakie robię zakupy, ile śmieci generuję i co się z nimi dalej dzieje. Jednak krok po kroku, w moim życiu zaczęły zachodzić pozytywne zmiany i wiem, że ma to związek ze wzrostem „ekologicznej” świadomości, a co za tym idzie mojej codziennej uważności.”

Po ukończeniu w 1986 roku Politechniki Warszawskiej i odbyciu jednorocznej obowiązkowej służby wojskowej przez 6 lat pracował w zawodzie inżyniera mechanika. Kolejne 24 lata przepracował jako handlowiec w firmie zajmującej się obrotem paliwami płynnymi.

W czerwcu 2019 roku pojawiła się Fundacja Nasza Ziemia i jego wolontariat w Akcjach Sprzątania świata – Polska 2019 i 2020. Od marca 2021 jest zatrudniony w Fundacji.