Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprztanie wiata - Polska 2019 :: 20-21-22 wrzenia 2019 facebook Strona Miry

Zesp Fundacji Nasza Ziemia:

Mira Stanisawska-Meysztowicz

Mira Stanisawska-Meysztowicz

Inicjatorka Akcji Sprztanie wiata - Polska
Fundatorka
Prezeska Fundacji w latach 1994-2012

Beata Butwicka, Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia

 

Beata Butwicka

Prezes Zarzdu

Ewa Wjcik

koordynatorka

(urlop macierzyski)

Dorota Dziarska-Paac

koordynatorka

Sawek Brzzek, ekspert niezaleny

Sawek Brzzek

ekspert niezaleny