facebook

 

Lena Tkaczyk

Szefowa projektów edukacyjnych w Fundacji Nasza Ziemia

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz obroniła doktorat w zakresie pedagogiki w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie w roku 2003. Przez lata pracowała jako nauczyciel biologii, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje na rozmaitych szkoleniach i kursach.  

Promotorka prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych z zakresu wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształtowania postaw społecznych i prośrodowiskowych. W latach 2014-2018 pełniła funkcję wicedyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Z Fundacją związana od 2019 roku.

Miłośniczka opery i muzyki klasycznej, zainteresowana ekofilozofią.