Konkurs Ekologiczne Charaktery Sprzątanie świata - Polska 2019 :: 20-21-22 września 2019 facebook Strona Miry

 

Spoty

Planowana jest realizacja spotów promujących odpowiedzialną gospodarkę odpadami i poszanowanie wody.

Spoty będą uczestnikom kampanii udostępnione nieodpłatnie.