facebook

 

O konkursie...

Volkswagen Poznań bardzo poważnie pochodzi do kwestii ochrony środowiska. Spółka podejmuje liczne inicjatywy poprawiające świadomość ekologiczną zarówno wśród własnych pracowników, jak i w swoim najbliższym otoczeniu. Konkurs grantowy wpisuje się w strategię zaangażowanie społecznego, którą firma sukcesywnie realizuje.

Celem konkursu "Niebieskie Granty" jest przygotowanie oraz realizacja działań w formie projektu, programu na rzecz poszerzania wiedzy o ochronie przyrody, kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowania aktywnej edukacji ekologicznej w terenie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego.

Program "Niebieskie Granty" składa się z dwóch niezależnych względem siebie konkursów. Pierwszy z nich skierowany jest do szkół (podstawowych, gimnazjum, średnich- zarówno publicznych jak i prywatnych), przedszkoli oraz organizacji pozarządowych- w szególności do fundacji i stowarzyszeń.

Druga część programu skierowana jest do pracowników Volkswagen Poznań, którzy aktywnie działają w organizacjach lub stowarzyszeniach. Nowością w tegorocznej edycji jest ponadto możliwość zgłoszenia projektów przez szkoły, w których uczą się dzieci pracowników spółki. Warunkiem zgłoszenia projektu jest udział pracownika w przygotowaniu badż realizacji projektu. W obu przypadkach stroną zgłaszająćą projekt jest dane stowarzyszenie lub placówka edukacyjna, a zgłoszone wnioski będą oceniane w tej kategorii, a nie konkursie " ogólnym"

Pula grantów do podziału pomiędzy zwycięskimi projektami wynosi 24 000 zł, a dodatkowo wsparciem  jest VW Caddy z pakietem BlueMotion Technology na roczne bezpłatne użytkowanie.

Formularz zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie konkursu (kilk!). Zapraszamy!