facebook

 

GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI

 

Projekt kierowany jest do gmin nadbałtyckich,

z dostępem do Morza.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

 

 

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego,  w podejmowaniu działań:

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.

 

Na czym polega udział w programie?

Etap I

Polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji (według wzoru) podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających  nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

Etap II

Ocena przez:

              - zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o ich właściwy standard

              - zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady w rejonie plaż

 

Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?

Tytuł Gminy przyjaznej Bałtykowi uzyska ta gmina, która w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyska ponad 60% ocen ”Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyska pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie     zrealizowanych działań edukacyjnych.

 

Korzyści dla gmin wynikające z udziału w programie

Gminy zgłoszone do udziału w projekcie będą mogły:


Gminy, które uzyskają tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi”:

 

Ważne terminy

 

Kontakt w sprawach projektu

Małgorzata Izdebska

malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

tel. 512 158 324