Fundusz Naturalnej Energii EkoOdkrywcy5 Nie ma mieci - s surowce! Sprztanie wiata - Polska 2017 Strona Miry

GMINA PRZYJAZNA BATYKOWI

Projekt kierowany jest do gmin nadbatyckich,

z dostpem do Morza.

Udzia w projekcie jest cakowicie bezpatny.

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbatyckich, z dostpem do Morza Batyckiego,  w podejmowaniu dziaa:

Dugofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystoci i porzdku pla oraz wypracowanie modelowych rozwiza i katalogu dobrych praktyk, ktre bd mogy posuy gminom w przyszoci.

Na czym polega udzia w programie?

Etap I

Polega na podpisaniu przez gmin dobrowolnej deklaracji (wedug wzoru) podejmowania stara i dziaa na rzecz poprawy stanu czystoci i porzdku pla oraz edukacji podnoszcej wiadomo ekologiczn mieszkacw i turystw wypoczywajcych  nad Morzem Batyckim, a w szczeglnoci:

Etap II

Ocena przez:

              - zapewniania dostpu do publicznych toalet w rejonie pla miejskich i dbao o ich waciwy standard

              - zapewnienia dostpu do pojemnikw/koszy na odpady w rejonie pla

Kiedy gmina uzyska moliwo posugiwania si tytuem „Gmina przyjazna Batykowi”?

Tytu Gminy przyjaznej Batykowi uzyska ta gmina, ktra w publicznej ocenie poprzez aplikacj internetow uzyska ponad 60% ocen ”Gmina przyjazna Batykowi” oraz uzyska pozytywn rekomendacj zespou ekspertw Fundacji Nasza Ziemia w zakresie     zrealizowanych dziaa edukacyjnych.

Korzyci dla gmin wynikajce z udziau w programie

Gminy zgoszone do udziau w projekcie bd mogy:


Gminy, ktre uzyskaj tytu „Gmina przyjazna Batykowi”:

Wane terminy

Kontakt w sprawach projektu

Magorzata Izdebska

malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

tel. 512 158 324