facebook


 

Konkurs na plakat „Bałtyk – nasze morze” rozstrzygnięty

 

Na konkurs na plakat projektu „Bałtyk – nasze morze”, zorganizowany przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, nadeszło 186 prac, z czego 151, spełniało formalne kryteria konkursu i zostało poddane ocenie merytorycznej.

 
 
151 prac zostało przekazane do pierwszego etapu oceny Jury w składzie:
 
 
Do drugiego etapu oceny przeszło 52 projekty, z których, podczas posiedzenia plenarnego, Jury, w składzie:
 
wybrało następujące prace:
 

Nagroda główna (5.000 PLN i druk projektu w 6.500 egzemplarzach):

GRZEGORZ MYĆKA

 

Wyróżnienie 1. (2.000 PLN): 

MARCIN HARASIMOWICZ

 

Wyróżnienie 2. (2.000 PLN) :

MAGDALENA WALCZAK

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace i gratulujemy laureatom!

 
W razie pytań odnośnie wyników konkursu zapraszamy do kontaktu z koordynatorką: agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl.
 

 

Organizatorzy konkursu:  Fundacja Nasza Ziemia i Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

 

Patronat medialny:

 

Załączniki